Noen betraktninger om privat og offentlig

845-1336062866

Av Knut Lindtner / derimot.no

Noen betraktninger om privat og offentlig.

Så kan vi fundere over hvor private våre liv egentlig er i dag og hvor frie vi faktisk er. For sannheten er at vi lever i et fellesskap, et kollektiv som gjør oss fullstendig avhengig av alle i en langt større målestokk en det hulelivet våre forgjengere hadde. Hvis ingen sørger for gruver, industri, kraftproduksjon, transport, helsestell, rekreasjon, pleie, mat, klær osv. faller alt sammen rundt oss. Som enkeltindivider er vi ingenting. Vi kan bare overleve gjennom fellesskapet.

Dagens samfunn er et kjempekollektiv – noe verden aldri før har sett. Det abnorme er at noen ytterst få snylter på dette kollektivet for sin egen private fordel. Det abnorme er at noen ytterst få er villige til å risikere vår art sin fremtid (krig) bare for å holde på sine privilegier. Det abnorme er den privatiseringen som følger av dette – som skjer på kollektivets bekostning.

For privat og kollektiv er to motpoler. En av misforståelsene oppstår når en sammenblander «det private» med «det individuelle».For det er det individuelle som skaper den spenningen som bringer verden fremover.

Les hele artikkelen på:

http://www.derimot.no/blog/om-livet-i-hulen-moral-etc

Reklamer