Soros spiller begge sider i det syriske flykningkaoset

soros_2636184b-600x374-300x187.jpg
Multimilliardær George Soros

Av F.William Engdahl

Siden John D. Rockefeller ble rådet til å beskytte sin formue fra statlig beskatning ved å opprette en skattefri filantropisk stiftelse i 1913, har stiftelser blitt brukt av amerikanske oligarker til å skjule et helt system av tvilsomme handlinger. Offisielt er de til for å «utføre gode handlinger for menneskeheten» – også kjent under navnet «filantropi», som betyr ‘menneskehets-elskende’.

George Soros er en stor filantrop. Han har sannsynligvis skaffet seg flere skattefrie stiftelser enn noen annen person. Hans ‘Open Society Institute‘ finnes i alle land der Washington ønsker å sette «sin mann» i høysetet, eller i det minste fjerne noen som ikke er med på USAs noter. De spilte en nøkkelrolle i regimeskiftene i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa etter 1989. Nå er hans stiftelser svært opptatt av å fremme propaganda som tjener de amerikansk-britiske krigsplanene for å ødelegge stabiliteten i Syria. De gjorde det samme i Libya for tre år siden, og skapte dermed den nåværende flyktningkrisen i EU.

Vi bør ta en nærmere titt på den pågående syriske flyktningkrisen som skaper slikt kaos og uro i EU, spesielt i Tyskland, det foretrukne målet for de fleste asylsøkere i dag. George Soros, i dag en naturalisert amerikansk statsborger, har nettopp skrevet et 6-punkts forslag som forteller EU hva de må gjøre for å håndtere situasjonen. Det er verdt å se på i detalj.

Han begynner med å si at «EU trenger en omfattende plan for å svare på krisen. De må på nytt ta effektiv styring over strømmene av asylsøkere, slik at strømmene finner sted på en sikker, ordnet måte …» Han sier deretter at «først må EU akseptere minst én million asylsøkere årlig i overskuelig fremtid

Soros utdypet ikke hvor han fikk det tallet fra. Han diskuterer heller ikke rollen han og de andre pseudo-statlige organisasjonene (NGO) spiller i Syria og andre steder. De produserer forfalsket propaganda for å bygge offentlig press for en amerikansk og britisk «flyforbudssone» i Syria, som det ble gjort for å ødelegge Libya.

Den amerikanske hedgefond-spekulanten legger deretter til andre punkt som burde gjennomføres; en rekke forslag som ville konsolidere et de facto overnasjonalt EU-statsapparat under kontroll av de ansiktsløse, ikke-valgte byråkratene i EU-kommisjonen. Soros sitt forslag oppfordrer til å skape det som vil bli EU-utstedte flyktningobligasjoner. Han sier «EU bør gi 15 000 euro per asylsøker for hver av de to første årene for å bidra til å dekke bolig, helsetjenester og utdanningskostnader – og for å gjøre akseptering av flyktninger mer attraktivt for medlemslandene. EU kan skaffe disse midlene ved å utstede obligasjoner med lang løpetid og bruke sin i stor grad uutnyttete AAA lånekapasitet …»

Utstedelsen vil beløpe seg til 30 milliarder euro, i en tid da de fleste EU-landene sliter med å forholde seg til hjemlige økonomiske kriser. Soros er raus med andres penger. Når  han omtaler kredittvurderingen AAA, er det av den juridiske enheten som heter EU. Soros har manøvrert i årevis for å prøve å få en sentralisert uavhengig finansiell makt i Brussel som ville fjerne de siste restene av nasjonal økonomisk suverenitet fra Berlin, Paris, Roma og andre EU-land. Dette er en del av en plan for å ødelegge restene av landegrenser og av nasjonalstats-prinsippene fastsatt ved freden i Westfalen i 1648, ved enden av tredveårskrigen.

George Soros har flere ideer om hvordan å bruke de europeiske borgernes skatteeuroer. Han oppfordrer EU til å hoste opp en ekstra årlig satsing på «frontlinjeland» (Tyrkia, Libanon, Jordan) på minst 8- 10 milliarder euro årlig. Så, snikende, sier Soros: «Det må etableres trygge kanaler for asylsøkere, som starter med å få dem fra Hellas og Italia til deres bestemmelsesland. Dette haster veldig for å roe panikken

‘Bestemmelsesland’

Hans bruk av begrepet «bestemmelsesland» er veldig interessant. I dag, med en stor margin, betyr det Forbundsrepublikken Tyskland. Strategien til Soros er åpenbart å særlig målrette Tyskland med en flyktningflom.

Det har kommet gradvis ut i det åpne at mange av flyktningene eller asylsøkerne som flommet inn i EU siden sommeren 2015 har kommet som svar på lesning av sosiale medier som Twitter eller Facebook. De beskriver særlig Tyskland som en sted med åpne armer, et flyktning-elskende paradis hvor alle deres behov vil bli oppfylt.

Hvordan spedtes ryktet om at Tyskland var det beste stedet for de på flukt fra Syria og andre konfliktområder? Vladimir Shalak, fra Det russiske vitenskapsakademiet, utviklet et analysesystem for Twitter (Scai4Twi). Han gjorde en studie av over 19.000 flyktning-relaterte opprinnelige tweet (retweets ikke tatt med). Hans studie viste at de aller fleste av disse meldingene nevnte Tyskland som det mest flyktning-vennlige landet i Europa.

Shalak studie oppdaget at 93% av alle tweets om Tyskland inneholdt positive referanser til tysk gjestfrihet og flyktningpolitikk. Noen eksempler på tweets:

• Tyskland Ja! Venstreorienterte sprayer graffiti på et tog som sier «Velkommen, flyktninger» på arabisk.

• Herlige mennesker – video av tyskerne som tar imot syriske flyktninger i sitt samfunn.

• Respekt! Fotballfans sier «Velkommen flyktninger» på stadioner over hele i Tyskland.

• Dette arabiske graffititoget er i Dresden og ønsker flyktninger velkommen : (Ahlan wa Sahlan – en varm velkomst).

• «Vi elsker Tyskland!» roper lettete flyktninger på togstasjonen i München.

• Tusenvis ønsker flyktninger velkommen til Tyskland – Sky News Australia.

• Uansett hvor denne tyske byen er som ønsket en busslast med syriske flyktninger velkommen med velkomstskilt og blomster – Takk.

Nå kommer det virkelige hammerslaget. De aller fleste av disse meldingene med «Tyskland ønsker flyktninger velkommen» stammer ikke fra Tyskland, men fra USA og fra Storbritannia, de to landene som er involvert opp til halsen i de blodige gjerningene til ISIS og Al Qaida og utallige andre terrorbander som har herjet i Syria de siste fire årene.

Shalak analyserte 5704 originale tweets som inneholder en «#RefugeesWelcome» hashtag og et navn på landet som ønsker dem velkommen. Det viste at nesten 80% av alle tweets hevdet at Tyskland var den mest gjestfrie landet i Europa. Den nest mest gjestfrie landet han fant var Østerrike med 12%. Men studien fant også at tweets med «Tyskland ønsker deg velkommen» ikke kom fra selve Tyskland. Over 40% av alle tweets stammer fra USA, Storbritannia eller Australia. Kun 6,4% kom opprinnelig fra selve Tyskland.

George Soros er den rike onkelen som finansierer et nytt EU-tankesmie med navnet ‘European Council on Foreign Relations’ (ECFR). På nettsiden til ECFR er en lederartikkel med tittelen «Hvis Europa ønsker at folk skal slutte å drukne må de la dem få fly» Soros sin tankesmie hevder at den viktigste grunnen til at innvandrere velger båter er «EU-direktiv 51/2001 / EC»:

«EU-direktivet ble vedtatt i 2001. Enkelt sagt, sier det at transportselskapene, enten det gjelder flyselskaper eller skip – er ansvarlig for at utenlandske statsborgere som ønsker å reise til Den europeiske union har gyldige reisedokumenter for deres destinasjon. Dersom slike reisende ankommer i EU og blir bortvist, plikter flyselskapene å betale regningen for å fly dem hjem.» Med andre ord «åpne himmelens porter bredere, kjære Herre.»

Soros syriske ‘frivillige organisasjoner’ slår på krigstrommen.

Kynismen er tydelig i Soros sin anmodning om at EUs skattebetalere skal trå til og akseptere millioner av nye flyktninger, og fly dem inn uten dokumenter, og mer. Dette særlig når vi ser det samme Soros-finansierte nettverket av ikke-statlige organisasjoner er aktiv i Syria men det prøver å skape den rette propaganda-bakgrunnen for å skape aksept for enda en amerikansk «flyforbudssone» i Syria, som det ble gjort mot Irak etter 1991 og mot Libya i 2012 for å bombe disse landene tilbake til steinalderen.

En av de viktigste online talsmennene for en amerikansk-britisk «flyforbudssone» i Syria, er en organisasjon som kalles Avaaz. Den russiske intervensjonen siden den 30. september har de facto blokkert dette. Avaaz ble gitt innledende økonomisk støtte av Soros sin stiftelse i 2007 for å fremme nøkkelposisjoner som passet inn i det amerikanske utenriksdepartementets planer. Avaaz viser til ‘Open Society Foundation’ – Soros sin stiftelse – som dens grunnleggende partner. Avaaz spilte en nøkkelrolle i å fremme en flyforbudssonen i Libya i 2011, som innførte et regime av terror og kaos i det som en gang var en velstående og stabil afrikansk nasjon. Avaaz jobber nå svært aktivt for å fremme den samme behandlingen for Syria.

En annen Soros-finansiert ‘ikke-statlig organisasjon’ som er aktiv i å demonisere Assad-regjeringen som årsak til alle grusomhetene i Syria, og hjelper å bygge offentlig støtte for at USA og EU skal starte en krig i Syria, er Amnesty International. Suzanne Nossel, var frem til 2013 lederen for Amnesty International USA. Hun kom til jobben fra det amerikanske utenriksdepartementet, hvor hun var viseutenriksminister. Dette er ikke akkurat en objektiv etat i forhold til Syria. I tillegg har den Soros-finansierte ‘Human Rights Watch‘ spilt en stor rolle i å feilaktig fremstille ISIS og Al Qaida sine bombeangrep og andre grusomheter mot sivile som utført Assad-regimet. HRW har også hjulpet til å bygge støtte for en militær aksjon fra USA og EU.

Krigene i Midtøsten og andre steder i dag, blant annet Ukraina, er et produkt av den utenrikspolitiske doktrinen gitt form i 1992 av den daværende assisterende forsvarsministeren Paul Wolfowitz. Dette er den beryktede Wolfowitz-doktrinen, som rettferdiggjør «forebyggende» krig, fri fra enhver kontroll fra FNs sikkerhetsråd, mot enhver nasjon eller gruppe av land som truer amerikanske dominerende stilling som «eneste supermakt».

George Soros, hedgefondspekulanten som er blitt en selvutnevnt filantrop, og hans skattefrie stiftelser, er en integrert del av denne ‘forebyggende’ krigsmaskinen. Nå holder Soros foredrag i EU-landene, fremfor alt Tyskland, om hvordan det burde håndtere det menneskelige resultatet av krigene han og hans kumpaner i det amerikanske utenriksdepartementet har startet.

Dette er virkelig frekkhetens nådegave, eller kanskje det egentlig er overmot.

Oversatt av TM med tillatelse fra:
http://journal-neo.org/2015/12/18/soros-plays-both-ends-in-syria-refugee-chaos/

Reklamer