Vil Isis få tilbake sin finansielle styrke?

ISIS ser etter nye inntektskilder. Kanskje vil de begynne med heroinsmuggling fra Afghanistan. Det er et logisk neste steg: CIA har svært lang erfaring i denne type operasjoner, Tyrkia er en ivrig alliert, Ukraina er en ideell inngangsport for smuggling, og EU blir brukt som ‘Prügelknabe,’av USA.

11-12-2014Opium_Poppy
Opiumsvalmuer. Akk så pene å se på.

Av Martin Berger

Som de fleste allerede har oppfattet, har ISIL solgt stjålet olje til Tyrkia og [EU] for å være i stand til å finansiere sine kriminelle aktiviteter. Det amerikanske militæret valgte å late som de ikke så denne ulovlige virksomheten. Dessuten tok Pentagon et skritt for langt ved å faktisk beskytte oljeinfrastrukturen skapt av islamistene. I 14 lange måneder hadde de nesten ikke gjort noe for å få slutt på oljesmuglingen i Syria og Irak, noe som gjorde Den islamske staten i stand til å tjene millioner av dollar i fortjeneste. USA sier de valgte å ikke angripe den ulovlige oljeinfrastrukturen «på grunn av den høye risikoen for en miljøkatastrofe.»

Disse avsløringene ble publisert for et par dager siden av avisen Washington Times, som gjorde narr av Washington offisielle uttalelse, som ble gitt som svar på bemerkninger fra det russiske forsvarsdepartementet. Russerne hevdet at å tillate terrorister å selge oljen fritt, er et direkte brudd på en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

I sin tur har Russlands flyvåpen påført IS alvorlig skade i Syria i løpet av de siste to månedene, og faktisk undergravet kildene til gruppens finansiering. Dette trekket har satt Washington i en merkelig posisjon; det har tvunget amerikanerne til å begynne å ødelegge oljeanlegg og kjøretøy som opereres av Den islamske staten i Irak, i et desperat forsøk på å unngå den forestående PR-katastrofen.

Under disse forholdene, mens de lider enorme og økonomiske tap og personelltap på grunn av den kombinerte angrepet fra russiske fly og syriske regjeringssoldater, er Den islamske staten nå tvunget til å vende sin oppmerksomhet mot andre muslimske stater, mens de leter etter muligheter for å få kontantstrømmen i orden. Det er derfor at lederne av ISIL i november begynte som en hastesak å planlegge den «aktive ekspansjonen» til Libya, som er rik på olje og gass, og til Afghanistan.

Selv om Afghanistan ikke har noen olje eller gassreserver verdt å nevne, kunne ISIL fortsatt bruke det til å fylle opp sin raskt svinnende finansformue, siden det er en håndfull måter å tjene store penger gjennom ulike kriminelle aktiviteter der.

Som du sikkert vet, har Afghanistan posisjonen som det internasjonalt ledende landet innen produksjon og eksport av opiater i verden. I fjor solgte Afghanistan 85% av all opium og 77% av all heroin i verden. Dyrking av opium er en av de sentrale områdene av økonomisk aktivitet i Afghanistan. I 2014 var opiumsavlingen i Afghanistan nådd svimlende 6400 tonn, mens bruttoverdien av opiumsproduksjon utgjør 13% av det afghanske brutto nasjonalproduktet. Ifølge lokale tjenestemenn, tjener de lokale terrorgruppene som driver denne virksomheten et årlig overskudd på 70 milliarder dollar, mens Taliban får en relativt liten andel på 2 milliarder dollar i året.

I dag er 2,5% av den voksne befolkningen i dette sentralasiatiske landet narkomane. Dette er et av de høyeste tallene i verden. Likevel holder det på å bli verre, siden de enorme områdene der opiumvalmuer dyrkes har økt med ytterligere 7% i år, og nådde 224 tusen hektar. Mengden av opiumsproduksjon har også i økt løpet av et år med 17%.

En massiv økning i produksjonen og smuglingen av opiater ble umiddelbart observert etter den amerikanske invasjonen av Afghanistan, et fenomen som allerede har blitt bemerket i en rekke land rundt om i verden. Taliban spiller den avgjørende rolle i å sikre at produksjonen og eksporten av opiater fra Afghanistan får forsette uten avbrytelser.
Den svimlende fortjenesten terroristene får fra narkotikahandelen i Afghanistan, blir oppfattet av lederne i ISIL som den perfekte muligheten til å etablere en jevn flyt av midler til sine lommer. Under disse omstendighetene er den bitre rivaliseringen mellom Taliban og Den islamske staten i Afghanistan helt forståelig. ISIL søker måter å undertrykke andre ekstremistiske grupper for deretter å få så mange militante i sine rekker som det er mulig. Det er dokumentert at en gruppe av militante fra ISIS allerede har etablert kontroll over ulovlig narkotikahandel i den afghanske provinsen Badakhshan.

Det er ofte slik at den som har flest væpnede menn under sin kommando kontroller denne utrolig lønnsomme virksomheten i Afghanistan. Og ISIL har alt som trengs for å få overtaket i kampen med Taliban for å få overta virksomheten i opiater i Afghanistan.

I denne forbindelse bør det bemerkes at den internasjonale koalisjonens operasjon i kampen mot ISIL må gjøre hva den kan for å hindre at denne terrorgruppen får økt innflytelse. Det finnes et presserende behov for å danne en hensiktsmessig koordinert innsats fra det internasjonale samfunnet for å hindre Den islamske staten fra å skaffe nye inntektskilder i Afghanistan.

Oversatt av TM med tillatelse fra:

http://journal-neo.org/2015/12/17/will-isil-regain-its-financial-wealth/

 

Reklamer