Krig for å sikre fred – på våre vilkår

Historiske sammenhenger er fascinerende. Det vi tror er moderne ordbruk og metoder viser seg å ha blitt brukt mange ganger før. Denne lille artikkelen er fra år 1900 men kunne på mange måter ha vært skrevet i dag.

disappearance_bierce
Ambrose Bierce

Av Ambrose Bierce

 I en tale i Huntsville, Alabama sa president McKinley:

«Vi er ikke et folk som er militært anlagt. Vi er ikke opptatt av våpen. Vi elsker fred, og USA har aldri gått til krig bortsett fra i fredens sak, og kun der det ikke fantes en annen måte. Vi har aldri gått til krig for erobringer, for å utnytte andre, eller for territorium, men alltid for frihet og menneskeheten. I vår siste krig med Spania samlet hele folket seg under flagget, for nasjonens ære, for å hjelpe det undertrykte folket på Cuba.»

Det amerikanske folket er en særdeles ‘grettent’ folkeslag. Sant nok, vi er ikke ‘militært anlagt’, men det var ikke det presidenten hadde til hensikt å understreke; Han mente at vi ikke er ‘krigersk anlagt’, noe som er en helt annen ting. Tyskerne er militært anlagt, de nordamerikanske indianerne er krigersk anlagt.

Fordi å være krigersk, er å være glad i krig; å være militært anlagt er å dyrke krigskunsten og krigens vitenskap, å underlegge fredskunsten til den, å vedlikeholde en sterk stående hær, med våpen av høy effektivitet. Et folk kan være både krigersk og militært, eller de kan være det ene og ikke det andre. Skillet fantes tydeligvis ikke i presidentens sinn, for han sa at vi elsker fred og at vi bare går til krig bare for å sikre den, og så videre. Hva er fakta?

Det har vært fire generasjoner av politisk uavhengige amerikanere. Hver av de fire generasjonene kjempet én stor krig, ikke medregnet de små detaljene og den «kontinuerlige innsatsen» mot indianerne. De fire krigene var krigen i 1812 mot Storbritannia, krigen mot Mexico, krigen med oss selv og krigen mot Spania. Vi kan si at alle disse ble kjempet for å sikre fred, og det er sant – fred på våre vilkår. Ingen krig blir foretatt for andre formål. Det var derfor Alexander invaderte Asia og Hannibal Italia. Det var derfor tyrkerne beleiret Wien. Det var derfor Napoleon erobret Europa.

Det virker som om «vi aldri har gått til krig for erobring, for utnyttelse og heller ikke for territorium,» vi har en presidents ord for det. Legg merke til hvordan forsynet overser forsettene til ‘de gode’, og det til deres fordel.

Vi gikk til krig mot Mexico for fred, menneskeheten og ære, men likevel kom vi ut av kampen med en territoriell utvidelse som overstiger drømmene til den grådigste politiker. Vi gikk til krig med Spania for å komme et undertrykt folk til unnsetning, og ved utgangen av krigen fant oss selv i besittelse av et stort og rikt øyrike og med et ganske stramt grep på øya der vi gikk i krig for å komme til unnsetting for et undertrykt folk. Vi kunne knapt ha tjent mer hvis «territorial ekspansjon» hadde vært vårt formål og kjernen av vårt håp.

Ambrose Bierce (1842-1914?) var amerikansk journalist, forfatter og medlem av ‘Den anti-imperialistiske foreningen’ med blant andre Mark Twain. Foreningen var sterkt i mot den imperialistiske politikken som ble ført rundt århundreskiftet, da USA erobret bl.a. Filippinene og fikk kontroll over Cuba.

Bierce skrev blandt annet ‘Djevelens ordbok’, en satire som holder seg svært bra 100 år senere. Hans dødsår er usikkert da han forsvant sporløst i Mexico under borgerkrigen etter å ha reist dit i 1913. Det er antatt at 1914 er året for hans død.

oversatt av TM fra:

https://rickrozoff.wordpress.com/2012/10/03/ambrose-bierce-warlike-america/

Reklamer