Hva fikk Merkel til å invitere migrantene?

Hva fikk Merkel til å invitere migrantene? Hennes humanitære argument kan være delvis sant, men drivkraften bak er økonomisk. Unge mannlige flyktninger – og de er de aller fleste – er fleksible, villige, sterke. Med andre ord: de er ideelle for det tyske arbeidsmarkedet. Merkel er godt klar over dette faktumet: en konstant strøm av innvandrere hjelper å holde lønningene nede.
732309251-frank-walter-steinmeier-angela-merkel-1biqV14ef

av Hannes Hofbauer

Startskuddet ble gitt av den tyske kansleren Angela Merkel. Da hun uttrykte sin solidaritet med mennesker som søker asyl på en pressekonferanse i slutten av august 2015, kunne hennes forklaring ikke tolkes annerledes enn en invitasjon til Tyskland. Og dette enda mer da hun snakket om «tysk fleksibilitet» på den samme pressekonferansen. Dette betyr en forkastelse av Dublin-avtalene, som pålegger alle EU-medlemsland å registrere asylsøkere når de berører EU-jord for første gang og ta dem tilbake i tilfelle de ber om asyl i en annen stat.

Merkels – midlertidige – opphevelse av en viktig europeisk prosedyre i EUs grenseregler gjorde alle transittlandene forvirret. Ingen tysk ambassadør advarte Budapest, Ljubljana eller Wien om de forventede konsekvensene av Merkels invitasjon. Konsekvenser i form av tusenvis av flyktninger kom i løpet av få dager. Ungarn prøvde å oppfylle «Dublin» ved å kontrollere sine grenser og sluttføre byggingen av et grensegjerde mot Serbia som er utenfor EU, og Kroatia, som ikke er med i Schengen. Det ble kraftig kritisert og beskyldt for brudd på europeiske standarder for menneskerettigheter. Østerrike bygget en transportkjede for å sluse gjennom hundretusener av asylsøkere til Tyskland. De fleste av dem var i stand til å komme inn i landet de foretrakk: Tyskland.

Hvorfor Tyskland? Ingen overraskelse: det er økonomien! Allerede den første velkomstpakken viser forskjellen: hver asylsøker fikk 352 euro i måneden fra det tyske budsjettet i hele september og oktober. En helt ny lov fra 15 oktober 2015, skaper tvil om denne hjelpen i kontanter, og vil gi andre ting en kontantytelser i stedet. Sammenlignet med Slovenia, der en asylsøker får 18 Euro per måned eller Ungarn og Hellas, der ingen penger er budsjettert for dem i det hele tatt, er det er godt forståelig hvorfor Tyskland er målet for nesten alle. […]. Hvis du ser på månedslønningene, er en gjennomsnittlig lønn i Tyskland 3106 euro, mens det samme tallet for Ungarn er 1226 euro og 644 euro for Bulgaria. Hele diskusjonen om en rettferdig fordeling av migranter blant alle EU-medlemslandene er meningsløs hvis du ikke tar hensyn til dette enkle sosioøkonomiske faktumet.

En liten historie om overføring av migranter fra Østerrike, der levestandarden er sammenlignbar med Tyskland, til Slovakia, der den er ganske lik Ungarns, illustrerer situasjonen. Wien og Bratislava ble enige om å videresende omtrent 500 arabiske asylsøkere fra Østerrike til Slovakia. Et egnet sted i den lille byen Gabčíkovo ble lett funnet. Befolkningen var rasende – en folkeavstemning viste at 97% av stemmene var mot planen: «Nei, vi ønsker ikke syriske flyktninger fra Østerrike.»Den slovakiske regjeringen overså resultatet av folkeavstemningen og forberedte omplasseringen i Gabčíkovo . Så innfant virkeligheten seg. Ingen asylsøker på vei til Tyskland var villig til å bli overført til Slovakia. Wien ønsket ikke å bruke makt, og så forble mottaket i Gabčíkovo tomt.

Hva fikk Merkel til å invitere migrantene? Hennes humanitære argument kan være delvis sant, men drivkraften bak er økonomisk. Unge mannlige flyktninger – og de er de aller fleste – er fleksible, villige, sterke og – i mange syriske tilfeller – godt trent. Med andre ord: de er ideelle for det tyske arbeidsmarkedet. Merkel er godt klar over dette faktumet: en konstant strøm av innvandrere hjelper å holde lønningene nede. Og denne stadige strømmen startet på 1960-tallet, da de første tyrkiske, italienske og jugoslaviske arbeiderne ble «importert» til Tyskland (og Østerrike). Konkurranse på arbeidsmarkedet måtte bli målt på en ny skala etter kollapsen av de kommunistiske statene, da polsk, slovakisk, bulgarsk, og rumensk arbeidskraft oversvømmet Vest-Europa. De jobber i byggebransjen, landbruk og helse og omsorgssektoren.

I løpet av midten av 1990-tallet, ble bosnierne satt i bevegelse av krig. De flyktet til Østerrike og Tyskland, og la dermed press på arbeidsmarkedet. Bare noen uker etter at den nye migrasjonsbølgen startet, ba Det tyske industriforbundet om at minstelønnen skulle fjernes, noe som har blitt gjenomført nylig. For å øke presset på arbeidsmarkedet tryglet entreprenører om en liberalisering av lovene som hindrer asylsøkere fra å få arbeidstillatelser umiddelbart.

Det er en annen grunn for Merkels velkomst-kultur: demografi, eller for å si det mer konkret: den manglende fødselstallene i det tyske samfunnet. Siden år 2000 er den tyske befolkningen stadig synkende. Demografer spår en nedgang fra 82.1 millioner (i 2015) til 71.4 millioner (i 2050). Med hjelp av «Gastarbeiter» fra Tyrkia og innvandrere fra arabiske land, kan fruktbarheten stige og dermed stoppe den demografiske nedgangen. Demografer hevder at innvandringen fungerer som en lettelse for trygdesystemet, som er avhengig av bidrag fra den yrkesaktive befolkningen. Denne beregningen kan vise seg å være helt uriktig hvis det er sant det helsepersonell på ulike anledninger har lagt merke til. Etter år med katastrofale levekår, ankommer flyktninger med farlige sykdommer som hepatitt C og tuberkulose. Ingen vet hvor mange som er smittet; og hvis tallene var tilgjengelige, ville ingen risikere å publisere dem. Men alvorlige epidemier vil være svært kostbart for det sosiale sikkerhetsnettverket.

Hjemme der migrantene kommer, fra dør samfunn ut. I mange rumenske regioner blir barn oppdratt av deres besteforeldre, fordi fedrene og mødrene jobber i Spania, Italia eller Tyskland. I Slovakia er hele helse- og omsorgssystemet i ferd med å gå i oppløsning fordi sykepleiere er opptatt med å ta vare på gamle tyskere og østerrikere; Polske leger jobber mer i England enn hjemme; og Bulgaria har mistet 12% av befolkningen gjennom migrasjon.

Bare to uker etter at Merkel proklamerte velkomst-kulturen, ble den tyske grensen igjen stengt. Siden da, må hver eneste flyktning registrere seg offisielt. Den 15. september ble tidsluken for ikke-identifiserte migranter lukket, og det foreløpige arbeidet ble satt i gang for å deportere de som ikke er akseptert av Berlin eller nyttig for arbeidsmarkedet tilbake til Østerrike, Ungarn og Serbia.

En måned senere, den 14. oktober, gjennomførte den tyske Forbundsdagen strenge lover for innvandrere: ikke-kontantytelser i stedet for månedlige utbetalinger, kutt i utbetalingene i tilfelle dårlig oppførsel, definering av Albania, Kosovo og Montenegro som land som er trygge – for å tilrettelegge deportasjon. Da lederen av Den tyske foreningen av politimenn, Rainer Wendt, anmodet om å bygging av et gjerde på Bayerns sørlige grense for, som han hevdet, å hindre Østerrike fra sluse migrantene til Tyskland, tok hele diskusjonen i Tyskland en «ungarsk» vri. Østerrike og Slovenia har allerede utplassert militærstyrker på sine grenser. For Tyskland, er nå er tiden kommet for utvelgelse, opplæring og integrering av godtatte innvandrere, og deportasjon av andre. Det humanitære aspektet får komme i andre rekke.

images
Bilde fra en nylig reklamefilm «ta med en flyktning tilbake neste gang du er på ferie i Sør-Europa.» Interessant nok er filmen betalt av George Soros. http://www.fluchthelfer.in/?lang=en

Washingtons rolle

Det er klart i enhver seriøs politisk analyse: uten USAs strategi for regimeskifte i Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og Syria ville ikke migrasjonsbølgene ha blitt av den dimensjonen Europa står overfor i dag.

Mer diskusjon er nødvendig for å finne et svar på spørsmålet om innvandring er mobilisert mot Europa med hensikten fra Amerika å svekke deres europeiske «venner». Økonomisk høres dette fornuftig ut. Å ta imot flyktninger er kostbart for mottakerlandene, selv om (eller fordi?) mange økonomiske enheter profitterer på billig arbeidskraft, for ikke å snakke om hele omsorgsindustrien.

Tyskland må betale for alle slags integreringstiltak. Den tyske finansdepartementet regner med at 1,1 milliarder euro er nødvendig bare for de såkalte «integrasjonskursene» i 2015. I juli 2015 anslo den tyske regjeringen at 450.000 flyktninger ville koste dem 5,6 milliarder euro.

Nå har allerede 800.000 ankommet til Tyskland og 1 million er ventet innen utgangen av året. Det er sannsynlig at Berlin er nødt til å bruke mer enn 10 milliarder euro på flyktningkrisen i 2015. Selvfølgelig setter dette det tyske budsjettet under press. I mellomtiden, diskuterer Barack Obama og den amerikanske kongressen om 10.000 eller 20.000 syrere skal godtas som flyktninger i USA. Dette avslører hvor ujevnt partnerskapet mellom Washington og Berlin er, (ikke bare) i den syriske saken. Amerikanerne bestemmer over krig og fred i utlandet, tyskerne bærer kostnadene. Hvorvidt Washington spiller migrasjonskortet med vilje, er uten betydning i denne sammenhengen.


Hannes Hofbauer er østerrisk journalist og forfatter.

oversatt av TM med CC tillatelse fra:

http://www.strategic-culture.org/news/2015/10/31/germany-under-migration-victims-wars-free-trade-challenge-continent-ii.html

les også:
https://midtifleisen.wordpress.com/2015/10/30/tyskland-vil-forandres-av-flyktningkrisen/

Reklamer