Intervju: fredsforsker Daniele Ganser

«Man kunne jo ha den falske oppfattingen at siden Dr. Goebbels død finnes det ikke krigspropaganda lengre. Ingenting ville være mere feil en dette.»

daniele ganser
Daniele Ganser

Professor Daniele Ganser er fredsforsker og president for SIPER, Det sveitsiske instituttet for freds og energiforskning. Han er lagt til hat av mange for sin forskning om Gladio-nettverket og åpne støtte for fredspolitkk.


Jens Wernicke intervjuer Daniele Ganser

Herr Ganser, i slutten av oktober skal du holde fordrag flere ganger i Kino Babylon i Berlin om temaet krigspropaganda, samt om rollen til media i denne. Hvorfor er dette temaet viktig, og hva vil det handle om?

Temaet krigspropaganda er viktig fordi vi er fanget dypt inne i en voldsspiral, og stadig flere mennesker spør seg hvordan vi kan komme ut av den. Vi må erkjenne at vold og løgn går hand i hand. Vi blir bare ensidig og overfladisk informert om denne voldsspiralen. Vi har en krig i Syria. Vi har borgerkrigen i Ukraina. Vi har krigen i Irak, og i tillegg kamper i Afghanistan, Pakistan og Libya. Mange mennesker lider og mange mennesker flykter. I dagens situasjon er det viktig å innse at også Vesten, det vil si NATO-landene anført av imperiet USA, har et medansvar for denne voldsspiralen. Krigspropaganda blir spredt gjennom media. Aviser og fjernsyn forsøker å tildekke dette ansvaret, i det de later som om at, for eksempel, USA kun drar i krig etter at de først selv har blitt angrepet.

I foredraget vil jeg i denne sammenhengen beskrive det såkalte «Tonkinbukt-hendelsen», som i 1964 førte til Vietnamkrigen, og som var bygget på en løgn. Den gangen sa president Johnson på TV: «Som president og øverste befalshaver er det min plikt å fortelle det amerikanske folk at gjentatte fiendtlige handlinger mot amerikanske skip i Tonkinbukta har tvunget meg til å gi ordre til det amerikansk militæret om å reagere. Det første angrepet mot skipet ‘Maddox’ den 2. august ble i dag den 4. august gjentatt av fiendtlige skip.(…)Denne nye aggressive handlingen mot våre tropper viser hvor viktig kampen for fred og sikkerhet i Sørøst-Asia er.(…) Det trengs styrke for å sikre freden.» I dag vet vi at det ikke ble utført et angrep på Maddox i august 1964. Det var en løgn. Med dødelige følger: Mer enn ti års krig, 3 millioner døde vietnamesere, 58 000 døde amerikanere.

Jeg vil også viser andre metoder for krigspropaganda, slik som ABC-løgnen før Irak-krigen i 2003, som lagde redsel og skrekk hos befolkningene i Europa og USA. Den gangen sa Tony Blair, den britiske statsministeren: Irak har i sin besittelse kjemiske og biologiske våpen.(…) Deres raketter er i stand til å være klar til innsats på 45 minutter.» Ikke én eneste ting av dette var sant. Og nok en gang var følgene dødelige: Mer enn 1 million døde irakere siden 2003. Gang på gang blir befolkningen foret med løgn som danner redsel og skrekk, det vil si de blir lurt på en målrettet måte.

Jeg vil også snakke om terrordåden den 11.september 2001, spesielt det uoppklarte kollapsen av WTC 7, som ikke ble truffet av et fly.

Jeg vil også fortelle om hvordan USA i 1979 støttet de radikale muslimene for å trekke Sovjetunionen inn i en krig. Zbigniew Brezinski, geostrategist og den gangen sikkerhetsrådgiver for president Carter, avslørte denne eksplosive detaljen om krigsutbruddet: «I følge den offisielle historieversjonen begynte CIAs støtte til Mujahedin i 1980, det vil si etter at Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan den 24. desember 1979. Men sannheten er, og den har vært strengt bevoktet til i dag, er helt annerledes. Allerede den 3. juli 1979 skrev Carter under på en en hemmelig forordning om å støtte Mujahedin. Den samme dagen medelte jeg skriftlig til presidenten at dette ville fremprovosere en sovjetisk invasjon.» Amerikanerne har målrettet bygget opp radikale muslimer med den hensikt å trekke Sovjetunionen inn i en ødeleggende krig. Når den forbausede journalisten så spurte Brezinski; «angrer du på at du støttet islamistiske terrorister?» var svaret dette: «Det var en utmerket idé. (…)Hva er viktigere for verdenshistorien? Taliban eller fallet av det sovjetiske imperiet? Noen forskremte muslimer eller frigjøringen av Sentraleuropa og slutten på den kalde krigen?

Også i Syria blir radikale muslimer støttet for å styrte president Assad. Mønsteret er ganske gammelt: Min fiendes fiende er min venn. Men dette tvinger oss stadig dypere inn i voldsspiralen. Mange mennesker er ikke klar over, eller for lite klar over, denne sammenhengen, og derfor vil jeg belyse denne tematikken i mine foredrag. Vi må vite om og forstå disse mekanismene for å gjennomskue og gjøre motstand mot dem.

Så media informerer ikke «rent» og komplett, men ofte styrt av særinteresser,særlig når det handler om krig og fred?

Det er nettopp slik det er. Hver eneste krig blir solgt av media på den såkalte «hjemmefronten». Og sågar at man fremstiller den som nødvendig, som at det ikke finnes alternativer. Men krig er aldri uten alternativ. Det er normalt og også godt at vi mennesker har konflikter, for gjennom konflikter kan vi vokse. Men vi har alltid valget om vi vil løse konfliktene med vold eller uten vold. Det finnes alltid disse to alternativene.

For å være konkret: Det tyske forsvaret måtte ikke dra til Afghanistan. Det var ingen naturlov, snarere en beslutting gjort av mennesker. Som alternativ kunne man ha latt hæren være hjemme, for å først undersøke årsakene til krigen i Afghanistan, og dermed kunne den holdt seg på sidelinja. Hvis man hadde tatt den samme mengden penger og tid som den såkalte krigen mot terror har brukt siden 2001, og kanskje investert disse i analyse av voldsspiralen, så ville vi ha vært i en annen stilling. Men dessverre lager det amerikanske Imperiet, og også de tyske mediene, alltid massivt press for å med en gang bombe det ene eller det andre landet. Men det er uriktig. Krigspropagandaen fører oss stadig dypere inn i voldsspiralen. Men faktisk kan man også bruke media for å stige ut av voldspiralen.

Hvordan gjør man det konkret? Tross alt er tittelen på foredraget ditt  «Mediekompetanse: hvordan kan man gjenkjenne krigspropaganda, og hva kan man gjøre mot den?» Vil du forsøke å gi tilhørerne konkrete verktøy for analyse og å ta stilling mot ensidigheten til media? Og hvordan ser for eksempel disse ut?

Ja, det er nøyaktig hva jeg vil gjøre. Jeg vil først gi noen eksempler på at det finnes krigspropaganda. Det er svært viktig, slik at alle forstår at vi her forholder oss til et reelt problem. Man kunne jo ha den falske oppfattingen at siden doktor Goebbels død, finnes det ikke krigspropaganda lenger. Ingenting ville være mere feil en det. Vi har i dag dessverre svært mye krigspropaganda.

Etterpå vil jeg si at alle i dag, takket være Internett, kan selv søke etter informasjon. Dette er en kjempestor forskjell fra tidligere, da man ganske enkelt åpnet avisene på morgenen for å lese hvordan redaksjonen forklarte verden til deg. I foredraget vil jeg vil råde til at man aktivt selv leter etter informasjon, og faktisk i de temaene som interesserer deg. I dag er dette mulig. Jeg vil råde at man sammenligner forskjellige medier, altså at man spør om hvordan Spiegel og [den statlige tv-kanalen] ARD pleier fiendebildet av Putin, mens Russia Today pleier fiendebildet av NATO og det amerikanske Imperiet. Og først når man som mediebruker har dette valget kan man overhodet spørre hvilket fiendebilde som best passer til denne konflikten, og hvem som tjener hvilke interesser og underkaster seg hvilke geopolitiske krefter. Ja, og også hvilke rolle fiendebilder spiller i voldsspiralen.

Her vil jeg sitere den britiske forfatteren Aldous Huxley, som svært treffende sa: «Målet med krigspropaganda består alltid i: for det første å skape to grupper, og for det andre i ens egen gruppe å utrydde minnet om at den andre gruppen også består av mennesker».

Tror du da virkelig at man kan overvinne krigspropaganda? Kapitalismen lever jo av krig, takket være krig kan den gang på gang ødelegge, erobre og bygge opp på nytt…

Ja det tror jeg så absolutt. Bare se deg om i din omgangskrets. Menneskene der har ganske forskjellig perspektiver på de forskjellige konfliktene. Mange ganger har de ikke tillit nok til å si dem åpent. Men det finnes i dag en mangfold av synspunkt, noe som er viktig og verdifullt.

Nå gjelder det å sammenligne disse forskjellige historiene fra Ukraina, eller også fra krigen i Syria. Ganske raskt blir det klart at med mere vold, vil det ikke lykkes med å stige ut av voldsspiralen. Det finnes, i enhver konflikt, alltid kloke betraktere, som viser hvordan voldsspiralen blir skrudd videre, og som advarer mot en videre opptrapping.

Slik var det etter terrorangrepene den 11.september, og det er ikke annerledes i dag med krigen i Ukraina. For å være konkret, så var det en massakre den 20. februar 2014, utført av skarpskyttere, som skjøt både på politifolk og demonstranter. Gjennom denne massakren ble voldspiralen skrudd videre, regjeringen Janukovytsj ble styrtet og den nye regjering til Porosjenko ble installert. Den tyske sakprosaforfatteren Wolfgang Bittner har i dette fullstendig treffende påpekt at denne massakren til dags dato enda ikke er oppklart: «Skylden for blodbadet på demonstranter og politifolk på Maidan-plassen ble uten noe som helst bevis skjøvet over på Janukovytsj. Det finnes mistenkelige indisier om at høyreekstreme deler av Maidan-opprørerne selv sto bak, og at den nye regjeringen synes å ha en like liten interesse i en ekte oppklaring som den vestlige pressen.»

Med krigspropaganda dreier det seg stadig om en kombinasjon av vold og løgn. Hvis vi vil stige ut av voldspiralen må vi se løgnen i øynene, og overvinne den. Og vi må de stille kritiske spørsmål om fiendebildene som blir tilbydd oss, og til slutt må vi overvinne dem. Enkle forklaringer om «godt og ondt» og «skyldig og uskyldig» hjelper ikke her. Hovedregelen med spørsmålene er: mot strømmen og mot mainstream-informasjon.

Spørsmålet som alltid må svares på er: Hva skjedde, og skjer egentlig, i en konflikt? De fleste forklaringene som blir gitt oss er billige, nær opp mot løgn eller faktisk løgn – og tjener dermed alltid for videre opptrapping.

Oversatt av TM fra:
/http://www.nachdenkseiten.de/?p=27860

Reklamer

2 kommentarer

Kommentarer er stengt.