Russlands ultimate dødelige våpen

rouble

Av Pepe Escobar

La oss starte med litt klassisk russisk politikk. Finansminister Anton Siluanov utarbeider Russlands økonomiske strategi for 2016, inkludert statsbudsjettet. Siluanov – egentlig liberal og i favør av utenlandske investeringer – vil presentere sine forslag til Kreml innen utgangen av denne måneden.

Så langt er dette ikke noe uvanlig. Men så, for et par dager siden, lekket avisen Kommersant at Russlands sikkerhetsråd ba presidentens rådgiver Sergei Glazyev om å foreslå en annerledes økonomisk strategi for å bli presentert for regjeringen denne uken. Dette er ikke akkurat en nyhet, fordi det russiske sikkerhetsrådet har i det siste bedt små strategigrupper om å komme med økonomiske vurderinger.

Sikkerhetsrådet er ledet av Nikolai Patrushev, tidligere leder av den føderale sikkerhetstjenesten. Han og Siluanov er ikke akkurat på samme bølgelengde. Og her blir det interessant. Glazyev, en glimrende økonom, er en russisk nasjonalist – og personlig sanksjonert av USA.

Glazyev kommer uten tvil ikke til å legge fingrene i mellom. Han er for en sperring for russiske selskaper fra å bruke utenlandsk valuta (som er fornuftig); å skatte veksling av rubler til utenlandske valutaer (likedan); å forby utenlandske lån til russiske bedrifter (fornuftig hvis de er i amerikanske dollar eller euro); og – å forlange at russiske selskaper som har vestlige lån ikke betaler dem.

Forutsigbart nok gikk enkelte deler av USAs tenketankeland i lufta, og hevdet med største sikkerhet at «den russiske energisektoren ikke ville være i stand til å finne mye finansiering uten forbindelser til Vesten.» Tøys. Russiske bedrifter vil lett finne finansiering fra kinesiske, japanske eller sørkoreanske kilder.

Uansett hvor mye oppmerksomhet Glazyev vil få av Kreml, betyr hele episoden allerede at Moskva ikke har noen illusjoner i nær fremtid angående De Utvalgte (bare se på presidentkandidatene, fra «El Trumpissimo» til «The Hillarator») ; som Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov nylig uttrykte det: «[vi] bør forvente utvidelse av sanksjonspresset.»

En ting er helt sikkert; Moskva vil ikke bøye seg bakover for å «berolige» Washington.

Ny-tsarisme?

Man kan bli fristet til å se Glazyev sine planer som om å går tilbake til en slags selvforsyning fra tsar-tiden mens man kutter båndene til Vesten. Forutsatt at noe slikt ville bli godkjent av Kreml og gjennomført, er en ting sikkert: at det kan bli gjort til et stort nederlag som EU kan ikke komme unna.

Tenk deg om Russland mislighold all sin utenlandsgjeld – over 700 milliarder dollar – der vestlige sanksjoner har ført til ekstra, straffende, kostnader når de tilbakebetales.

Misligholdet ville være en hevn for de to vestlige manipulasjonene av oljeprisen og rubelen. Disse manipuleringene involverte å slippe løs på oljemarkedet over fem millioner fat per dag av reserveproduksjonen som ble holdt tilbake av noen av ‘de vanlige mistenkte’, pluss derivat-manipulasjon på NYMEX. Dette førte til krasj i prisen.

Så krasjet rubelen på grunn av «derivatmanipulering» . Nesten all import til Russland ble nærmest blokkert – mens olje- og naturgasseksporten holdt seg konstant. I det lange løp bør dette skape et betydelig overskudd på handelsbalansen for Russland; en veldig positiv faktor for langsiktig vekst i Russlands innenlandske industri.

Vladimir Yakunin,den tidligere sjefen for den russiske jernbanen, nå ute på grunn av en omstokking. Han sa nylig til AP i klare ordelag hvordan målet for amerikanske sanksjoner var å kutte av Russland økonomisk fra Europa.

Sanksjoner kombinert med spekulasjoner på olje og rubelen presset den russiske økonomien inn i resesjon i 2015. Yakunin, som de fleste i den økonomiske/næringslivseliten, forventer at Russlands økonomiske problemer vil vare minst til 2017.

Foreløpig er de eneste produktene som Vesten trenger fra Russland, olje og naturgass. Et mulig russisk mislighold av sin gjeld ville ha ingen effekt på etterspørselen på kort sikt; og mest sannsynlig på lang sikt også, med mindre det vil bidra til en ny finanskrise i Vesten, noe som nesten skjedde i 1998.

Vi husker alle august 1998, har da et russisk mislighold rystet hele den vestlige finansielle systemet til kjernen. Hvis et russisk mislighold nå er gjenstand for seriøs vurdering av de høyeste maktene i landet – og dette inkluderer selvsagt FSB, SVR, GRU – da vil spøkelset «Alle finanskrisers mor i Vesten» være tilbake. Og for EU ville det være dødelig.

sergey glazyev
Sergei Glazyev

Det er din feil vi ikke kan plyndre

Så kommer Iran inn i bildet. Fjerning av sanksjoner mot Iran – antageligvis tidlig i 2016 – har til syvende og sist ingenting å gjøre med kjernefysiske program. Det er en «Rørledningstans store spill» , som har alt å gjøre med olje og naturgass.

USAs – og EUs – våte drøm er fortsatt å erstatte Russland med Iran når det kommer til import av naturgass og olje til EU. Enhver seriøs analytiker vet dette kan ta minst et tiår, og over 200 milliarder dollar i investeringer; for ikke å nevne at Gazprom ville bekjempe det med de mest formidable – kommersielle – våpnene firmaet har i sitt arsenal.

images
Samtidig forutså ikke vestlige finanskrefter i New York-London aksen at Moskva ikke ville bøye seg ned og godta deres krav om at Putin holdt seg unna Ukraina – slik at de kunne plyndre Ukrainas jordbruksland til hjertens lyst. De lærte åpenbart ikke av historien; Putin trakk seg heller ikke tilbake når han stoppet dem fra å plyndre Russland.

Så hele den sørgelige episoden med Kiev, like mye som det uendelige forsøket på ekspansjon fra NATO, var også et forsøk på å stoppe Putin fra å hindre den vestlige plyndringen av Ukraina.

Det vi hadde som resultat var et tektonisk geopolitisk skift; en rekonfigurering av hele verdens maktbalanse da Russland og Kina utdypet sitt strategiske partnerskap – basert på en gjensidig trussel utenfra, som hovedsakelig kommer fra USA, med EU som tilbehør. Russisk etterretning vet godt at alliansen nå gjør Russland og Kina usårbare, mens hver for seg kan lett bli offer for varemerket «splitt og hersk ©».

Når det gjelder stillingen mot NATO, har Russland hatt god tid til å re-militarisere, med fokus på defensive og offensive raketter; disse er nøkkelen i den neste store krigen, og ikke foreldete amerikanske hangarskip. Russiske defensive missiler som ultra-moderne S-500 og den offensive Topol M – hver med ti raketthoder – kan enkelt nøytralisere alt hva Pentagon kan stille opp med.

Etter Russland, gikk de vestlige finansielle «Universets herskere» til angrep på Kina, fordi det allierte seg med Russland. De vanlige finansielle mistenkte rigget det kinesiske aksjemarkedet i et forsøk på å krasje økonomien, ved hjelp av Wall Street-stedfortredere som manipulere mekanismene for kontantoppgjør, for å først heve prisene på de kinesiske A-aksjene, noe som skaper en gigantisk boom, og deretter snu riggingen av kontantoppgjør for å krasje markedet.

Ikke rart Beijing, som er veldig klar over hva som foregikk, grep massivt inn. De gransket aktivt bevegelser i kontantoppgjør og går nøye gjennom registreringer av store aksjeoperatører i Kina.

Kreml må gjøre noe med den russiske sentralbanken.

Den russiske sentralbanken har holdt renten høy, noe som tvinger russiske olje- og gassprodusenter til å finansiere sine operasjoner fra vestlige kilder, og dermed tvinge den russiske økonomien inn i en gjeldsfelle.

Disse lånene til Russland var en del av finans-aksen New York-Londons kontrollmekanisme. Var Moskva «ulydig» mot Vesten, ville Vesten kalle inn sine lån etter å ha krasjet rubelen, noe som gjør tilbakebetaling nesten umulig, slik de gjorde med Iran.

Det er gjennom denne mekanismen som Vesten – og dets institusjoner, IMF, Verdensbanken, BIS, hele gjengen, hersker. Beijing beveger seg for enten å utfylle eller erstatte dette konfigurasjonen med nye og mer demokratiske internasjonale institusjoner.

Hvis den russiske sentralbanken hadde operert med sunnere prinsipper ville den ha lånt penger med renter lavere enn Vestens renter, og tilknyttet hvert lån til produktive investeringer. En framgangsmåte helt forskjellig fra USAs – hvor mye av sentralbankens lån går til banker og finansfolk for spekulativ svindel.

Michael Hudson, blant andre, har allerede argumentert for at hele sentralbanken bare tjener interessene til de finansielle herskerne og bryr seg katten om amerikansk industriell infrastruktur, som har gradvis blitt flyttet til kolonier og/eller vasaller, samt til Kina.

Så «Universets Herskere» tenkte knallhardt press på både Russland og deretter Kina ville fungere. Det gjorde det ikke. Det er grunn til å bli skremt; Universets Herskere» vil øke innsatsen høyere og høyere.

Scenariet fremover peker mot Russlands ytterligere flytting mot øst samtidig som de beveger seg mot å frigjøre seg fra mesteparten av Vestens institusjonelle arkitektur.
Sammenslåingen av de Kina-drevne «Nye Silkevei(er)» og den Russland-ledede Eurasiske økonomiske union, selv om det går sakte og er full av fallgruver, er ugjenkallelig. Det er i deres felles interesse å investere og utvikle en felles handelssfære over hele Eurasia.

Iransk naturgass vil for det meste gå til den asiatiske delen av Eurasia, og ikke EU. Og den kinesiske økonomien vil minst tredobles i løpet av de neste femten årene mens USA fortsetter å avindustrialisere.

Uansett hva Putin og Obama diskutere på deres mulige møte i slutten av måneden i New York, vil press fra ‘det utvalgte landet’ på bjørnen ikke avta. Så det lønner seg for bjørnen å holde et dødelig økonomisk våpen i bakhånd.


Pepe Escobar er vandrende korrespondent for Asia Times i Hong Kong, analytiker for RT og TomDispatch, og en hyppig bidragsyter til nettsteder og radioprogrammer som strekker seg fra USA til Asia. Født i Brasil, han har vært utenrikskorrespondent siden 1985, og har bodd i London, Paris, Milano, Los Angeles, Washington, Bangkok og Hong Kong. Oversatt av TM med vennlig tilatelse fra forfatteren.

Reklamer