Militariseringen av Latin-Amerika

USA motvirker selvstendig utvikling i latinamerikanske land ved hjelp av sin militære makt og innflytelse.

av Eric Draitser

I mer enn to århundrer har USA sett på Latin-Amerika som sin «bakgård», en geopolitisk innflytelsessfære hvor landet fungerer som den ubestridte dominerende makten. Historien om den vestlige halvkule reflekterer stort sett denne virkeligheten om at USA har påvirket, dominert, og ellers kontrollert den politiske og økonomiske utviklingen i de fleste av landene i Sentral- og Sør-Amerika, samt Karibien.

Imidlertid har de siste årene vært vitne til en voksende uavhengighet og selvsikkerhet fra mange nasjoner i regionen, ingen liten del på grunn av fremveksten av Hugo Chavez i Venezuela. Faktisk har Latin-Amerika vokst stadig mer uavhengig av sin imperialistiske nabo i nord, med Venezuela som forbilde og Chavez som initiativtaker til prosessen med regional integrasjon og kollektiv sikkerhet.

Og det er nettopp denne politiske, økonomiske og kulturelle uavhengigheten som USA har satt seg i bevegelse for å motvirke på den mest effektive måten de kan: militært.

Med å bruke påskudd som spenner fra «Krigen mot narkotika» til humanitær hjelp og «Krigen mot terror», søker USA å gjenvinne sin militære fotfeste i regionen, og dermed opprettholde og videreutvikle sitt hegemoni.

Den stille invasjonen

Utplasseringen av amerikanske militære styrker over hele Sentral-og Sør-Amerika får en til å tenke på de mørke dagene av den amerikanske imperialismen i regionen, da Washington installerte klientregimer og fascistiske diktaturer med den hensikt å kontrollere den politiske og økonomiske utviklingen i land som ellers ville ha fulgt en sti av sosialisme og uavhengighet. Og det er minnet om disse årene som umiddelbart blir fremkalt når en kritisk undersøker hva USA gjør militært.

I Mellom-Amerika har amerikanske militære styrker blitt stille utplassert sentrale land under påskudd av anti-narkotikavirksomhet. I for eksempel Honduras har USA spilt en nøkkelrolle i å støtte gi råd og styre de militære styrkene til den høyreekstreme regjeringen som tok kontroll over landet etter kuppet i 2009, støttet av daværende utenriksminister Hillary Clinton og Obama-administrasjonen. Som den nordamerikanske kongressen om Latin-Amerika (NACLA) rapporterte:

Den stadige økningen av amerikanske bistand til [honduranske] væpnede styrker [er] en indikasjon på stilltiende amerikansk støtte. Men USAs rolle i militariseringen av nasjonale politistyrker har vært vel så direkte … Den amerikanske [anti-narkotika] «Utenlands utplasserte rådgivende støtte-team (FAST)» … etablerte baser i Honduras for å trene en lokal politienhet i antinarkotikaoperasjoner og hjelp til å planlegge og gjennomføre antismugglings-operasjoner … disse operasjonene var nesten umulig å skille fra militære oppdrag … Ifølge New York Times, har fem «kommandolignende avdelinger» av FAST vært utplassert over hele Sentral-Amerika for å trene og støtte lokale antinarkotikaenheter … I juli 2013 opprettet den honduranske regjeringen en ny «elite»-politienhet kalt «Etteretningsstyrken og Spesialsikkerhetsgruppen», eller TIGRES (spansk for «tigrene»). Enheten, som menneskerettighetsgrupper hevder er militær av natur, har vært utplassert i tandem med det nye militærpolitiet og har fått opplæring i militær kamptaktikk fra både USA og colombianske spesialstyrker.

Utplasseringen av denne typen kombinasjon av militære, paramilitære, og militarisert politi peker hen mot den amerikanske strategien for en re-militarisering av regionen. Snarere enn bare utilslørt militær okkupasjon, «gir Washington hjelp» i form av militærhjelp. Dette vises ytterligere av den nylige kunngjorte kontingenten av amerikanske marinesoldater utplassert i Honduras, angivelig for å støtte hjelpearbeidet i løpet av orkansesongen.

Slike utplasseringer er i takt med med nyere amerikanske initiativ for å ytterligere trenge inn i disse landene militært ved hjelp av små kontingenter av soldater og spesialstyrker. I 2013 ble det rapportert at i Colombia søkte den tidligere sjefen for den amerikanske Special Operations Command, William McRaven, om tillatelse til å sende ut lag avspesialstyrker til land uten å konsultere hverken de amerikanske ambassadørene eller det amerikanske hovedkvarteret for Sør-amerika, SOUTHCOM … McRavens hovedkvarter prøvde selv å lage en avtale med Colombia om å sette opp et regionalt koordineringssenter for spesialoperasjoner der, uten å konsultere SOUTHCOM eller ambassaden. «Faktisk så økte spesialstyrkenes troppeutplasseringer under McRaven til mer enn 65 000, med mange spredt over hele Latin Amerika.»

Colombia har lenge vært et kjernen i amerikansk militær strategi. Kanskje den mest kjente amerikanske regionale programmet er «Plan Colombia», lansert av Clinton-administrasjonen og utvidet under George W. Bush. Som tidsskriftet «Foreign Affairs» dokumenterte i 2002,så skiftet Clinton-administrasjonen fokus fra en omfattende antinarkotikaprogram … til en politikk som fokuserte på levering av militær assistanse og helikoptre.

Utvilsomt handlet «Plan Colombia» alltid om militarisering og om å beskytte økonomiske interesser. Faktisk bare ved å legge sammen hjelp til militæret, politiet og økonomisk bistand til Colombia for perioden 2010-2015, så har USA gitt nesten 3 milliarder dollar til Colombia i form av «hjelp» for å bekjempe den såkalte «krigen mot narkotika».

Under Obama har det amerikanske militæret utvidet Clinton/Bush-administrasjonenes programmer, spesielt med Mérida-initiativet (lansert i 2008 av Bush) og Det sentralamerikanske regionale sikkerhetsinitiativet (Carsi) opprettet av Obama i 2011. Ifølge Igarape-instituttet har Carsi og Mérida alene mottatt mer enn 2.5 milliarder dollar (2008-2013). Det er en åpen hemmelighet at de enorme summene har blitt kanalisert først og fremst inn militære og paramilitære programmer. Selv om den amerikanske selger disse programmene som suksesshistorier, har deres ekspansjon falt sammen med økt militarisering i alle land der amerikanske midler har blitt gitt.

I El Salvador, har Funes-regjeringen konsolidert militær kontroll av politiet, som hans støttespillere i USA har interesse av. Disse endringene fant sted samtidig med gjennomføringen av CARSI, og bør sees som en utvekst av amerikanske militarisering. I Guatemala har regjeringen til Otto Pérez Molina, en tidligere militær leder med et rulleblad fylt med grusomheter og folkemord, ytterligere militarisert landet.

På liknende måte har Honduras blitt forvandlet til det amerikanske militærets primære fotfeste i Sentral-Amerika. Lucy Pagoada ,den amerikanske koordinatoren for «Den nasjonale populære motstandsfronten» (FNRP) og «Gjenstiftelsespartiet «(LIBRE) forklart i et intervju i 2015 at «[Honduras] har blitt en stor militærbase trent og finansiert av amerikanerne. Det har til og med tropper fra «School of the Americas»  der … Det har vært høye nivåer av vold og tortur siden kuppet i 2009.»

Selvfølgelig skraper disse eksemplene bare i overflaten av amerikansk militært engasjement. Bortsett fra sitt langvarige samarbeid med Colombia, har det amerikanske militæret nå ytterligere befestet sin posisjon og dermed etablert samarbeid mellom Colombia og NATO. Naturligvis har slike kunngjøringer blitt møtt med bestyrtelse av uavhengige ledere som Daniel Ortega i Nicaragua som beskrev NATO-Colombia avtalen som en «kniv i ryggen på Latin-Amerikas folk.»

Den amerikanske dagsordenen

Til syvende og sist er amerikanske militarisering i Latin-Amerika et forsøk på å stoppe militært, økningen av regionalt samarbeid og selvstendighet. Utviklingen av ALBA, UNASUR, PetroCaribe, og andre multilaterale institusjoner som ikke er kontrollert av USA har skremt mange i Washington som ser sin tidligere «bakgård» gli ut av deres hender. Og dermed har USA posisjonert seg for å stoppe denne utviklingen med militærmakt.

Den regionale komponenten er også viktig for USAs dagsorden om militarisering. Washington ønsker å blokkere ytterligere integrasjon og samtidig hindre den økende kinesiske innflytelsen – og andre ikke-vestlige aktørers innflytelse – som i økende grad får fotfeste i regionen gjennom investeringer. I hovedsak er det amerikanerne gjør i Sør-Amerika hva de gjør i Afrika, Midtøsten og Asia-Stillehavsregionen: å blokkere selvstendig utbygging ved hjelp av sitt militærvesen.

Kanskje dette er en uunngåelig del av imperialismen. Kanskje det er et tegn på et imperium med avtagende innflytelse og et desperat forsøk på å gjenerobre tapte innflytelsessfærer. Mens man pusler med å tolke deres motiver, har USA umiskjennelig konsolidert sin militære makt i Latin-Amerika. Hvorvidt dette faktisk lar Imperiet få tilbake kontrollen, eller er rett og slett er et dømt forsøk på å få tilbake hegemoniet, vil bare tiden vise.

Oversatt av TM med tilatelse fra Eric Draitser

Reklamer