Hvordan Hollywood gjemmer krigsforbrytelser

 

 

Krigsforhærligelse i American Sniper
American Sniper

av Mahdi Darius Nazemroaya

Det er en uuttalt, men likevel veldig tydelig, forbindelse mellom USAs styresmakter og Hollywood, som åpenlyst støtter amerikansk utenrikspolitikk. Filmindustrien i Hollywood har vært aktiv i å skjule amerikanske krigsforbrytelser og sminke de amerikanske militære kampanjene i NATO-okkuperte Afghanistan, okkuperte Irak og andre steder i verden. Hollywoods dominans er et meget kraftig verktøy for kulturimperialisme i Europa og resten av verden. Hollywood-filmer er et utmerket måte for å bringe Washingtons ideer ut til hele verden og å bedøve et globalt publikum med villedende fortellinger.

Hollywood som et verktøy i kulturimperialisme og styring av oppfattelse

Bortsett fra nyhetsmedier, bør det ikke komme som noen overraskelse at de fleste ideer og forestillinger som folk i USA og andre steder har om kriger, kommer fra filmer, fjernsynsapparater, radio-programmer, videospill og underholdningsindustrien. Filmer og underholdningsindustrien er ideelle for å hjelpe publikum identifisere roller. I mange tilfeller, overgår filmer og underholdningsindustrien nyhetsmedia i å forme publikumsoppfatningen om kriger og konflikter.

Filmer brukes til å identifisere hvilke enkeltpersoner, grupper, folkeslag og nasjoner som er helter, ofre, overgripere og skurker. I den forbindelse, bakvasker Hollywood land som Iran, Kina, Russland, Cuba og Nord-Korea, mens de skryter uhemmet av USA. Hollywood fordreier også historiske fortellinger og skaper revisjonistisk historie. Dette er langt fra de virkelige historiske fakta og virkeligheten, men dette er grunnen til at de fleste amerikanske borgere og mange vesteuropeere mener at utfallet av andre verdenskrig i Europa ble avgjort i Atlanterhavet av USA, og ikke i Øst-Europa av Sovjetunionen.

Oppfatninger til folk flest i USA og Vest-Europa blir påvirket av Hollywood og underholdningsindustrien, ikke av lærebøker i historie eller vitenskapelige studier.

Meningsmålinger gjort i Frankrike av den franske meningsmålingsinstituttet om andre verdenskrig, demonstrer hva amerikansk kulturimperialisme ved hjelp av Hollywoods innflytelse har resultert i.

57% av de franske borgere som ble spurt i 1945 mente at Tyskland ble beseiret i andre verdenskrig på grunn av Sovjetunionen, mens 20% mente det var på grunn av USA, og 12% trodde det var på grunn av britene.

Disse synspunktene var forvrengt i 1994, da 25% av de franske borgere som ble spurt, mente at det var på grunn av sovjeterne at Hitler ble beseiret, mens 49% mente at det var på grunn av USA og 16% mente det var på grunn av Storbritannia.

I år 2004, skjønte bare 20% av de franske borgere i undersøkelsen at Sovjetunionen var den viktigste drivkraften for å få slutt på andre verdenskrig i Europa, mens 58% mente at det var USA og 16% trodde det var Storbritannia.

private ryan
Saving Private Ryan

Vi kan utlede at de yngre generasjonene eller fødselskullene som ikke opplevde andre verdenskrig, har formet sine oppfatninger av moderne massemedier, spesielt filmer og underholdningsindustrien.

Dette er grunnen til at CNNs Christiane Amanpour var i stand til å freidig erklærte, den 6. juni 2014, syttiårsdagen for D-dagen, i en sending fra Chateau de Benouville i Frankrike at «den amerikanske innsatsen – den overlegent heroiske innsatsen fra USA – under general Eisenhower og president Roosevelt under andre verdenskrig, har vært en rolle som hele kontinentet [ Europa] har takket Amerika for de siste sytti årene». Hun tok en sveip mot Russland og undergravde dets rolle i andre verdenskrig. Amanpour sa deretter at den franske regjeringen har lagt vekt på «at dette er en dag for å takke USA» og takket amerikanerne særlig «for å snu historiens løp ».

Vertikal integrasjon av Hollywood med det Militær-industrielle komplekset

Den første etableringen av bånd mellom Hollywood og den amerikanske staten begynte med produksjon av krigsfilmen «Wings» i 1927. Denne stumfilmen handlet om første verdenskrig, og støttet seg tungt på det amerikanske flyvåpenet, som en prøveballong for den amerikanske forsvaret.

Helt siden Wings ble laget i 1927 har det vært et tett samarbeid mellom Pentagon og Hollywood. Det har utvidet seg og blomstret til å omfatte andre statlige organer og etater, inkludert medlemmer av de 16 amerikanske etterretningstjenestene, som Central Intelligence Agency ( CIA). Dette har ført til den vertikale integrasjonen av Hollywood og underholdningsindustrien i det militærindustrielle komplekset, som i hovedsak har redusert Hollywood-filmer til verktøy for kulturimperialisme og kamuflert amerikansk propaganda.

Wings 1927
Wings 1927

Amerikanske styresmakter begynte deretter å stadig manipulere innholdet i Hollywoods filmmanus og glamorisere og skryte av det amerikanske militæret og dets kampanjer. Pentagon og amerikanske styresmakter ønsker ikke å hjelpe filmer eller TV-produksjoner som avslører de dårlige aspektene av amerikanske kriger. Finansiell og materiell hjelp gis kun til filmer som får krig og USAs utenrikspolitikk til å se ut som en heroisk og edel løsning.

Forfatteren av boken «Operation Hollywood», Dave Robb, gjør en utmerket jobb med å dokumentere dette. For eksempel, hadde Pentagon fått hele handlingen og manuskriptet endret i en episode fra 1961 av «Lassie.» Episoden heter «Timmy og marsboerne». Episoden var opprinnelig ment å vise hovedkarakteren – hunden Lassie – som hyler for å varsle Timmy om en flyulykke. Produsentene ønsket opprinnelig å lage en episode hvor et amerikansk fly krasjet fordi det hadde en designfeil som Lassie kunne fornemme på grunn av en høyfrekvens lyd, og dermed identifisere. Det amerikanske militæret ønsket ikke å akseptere et manuskript som ville, selv indirekte, antyde at amerikansk militært utstyr kunne ha designfeil. Dette var fordi den amerikanske regjeringen og Pentagon ikke ønsket at barn skulle tenke at amerikansk militært utstyr kunne ha feil, fordi det ville skade fremtidig rekruttering for det amerikanske militæret. Så omstendighetene rundt flykrasjet måtte skrives om for episoden, for å få Pentagons støtte.

Dette forholdet har i realiteten pyntet opp amerikanske kriger og invasjoner, mens det har begrunnet Washingtons utenrikspolitikk. Dette har ført til produksjon av historisk helt forvrengte filmer. I den ene enden av spekteret i Hollywood, har dette ført til selvsensur, mens i den andre enden av spekteret, har det ført til subsidiert statlig propaganda.

Hollywood-manusforfattere lager filmmanuskripter som er selvsensurert, fordi de vet at de ønsker å be om assistanse fra Pentagon og den amerikanske staten, som kan betydelig redusere produksjonsbudsjettet og spare mange penger for produsentene. Manuskript blir stadig endret i denne forbindelsen, og Pentagon har en enhet i Los Angeles som samarbeider Hollywood-regissører og produsenter, kalt «Film Liaison Unit ».

Hollywood rolle i bortgjemmelse av amerikanske krigsforbrytelser

Mens USA bruker «Top Gun» som reklame- og rekrutteringsmaterial, brukes filmer som «Green Berets» for å forvrenge USAs rolle i kriger og filmer som «Argo», som CIA angivelig skal ha fakta-sjekket, for å forvrenge oppfatningen av historien.

Hollywood-filmer som «Iron Man» og «Lone Survivor» forklarer aldri omstendighetene bak den amerikanske militære tilstedeværelsen i Afghanistan og Sentral-Asia. De bare presenter den amerikanske tilstedeværelsen der som om den er invitert og de amerikanske styrkene der bare som fredsbevarere.

Filmer som «Transformers», «GI Joe», og «Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer» skildrer USA som har et mandat til å handle ustraffet hvor som helst i verden, inkludert Russland og Kina, ved å se bort fra andre nasjoners suverenitet og til og med plassere amerikanske militærbaser på deres jord.

Pentagon har ingen jurisdiksjon på kinesisk jord og heller ingen base på russisk territorium. Disse Hollywood-filmene får det til å virke naturlig at USA blander seg inn i andre lands anliggender. De skaper det feilaktige inntrykket at det amerikanske militæret har rett til å gjøre hva det vil.

Bortsett fra å ikke snakke om de mørkere sidene av amerikansk utenrikspolitikk, gir Hollywood-filmer som «Forrest Gump» meldinger til underbevisstheten. For å si det med ordene til magasinet Rolling Stone:

«Budskapet i Forrest Gump er at hvis du tenker på vanskelige ting for mye, vil du enten få AIDS eller miste bena. I mellomtiden er helten idioten som bare trekker på skuldrene og sier ‘Whatever!’ hver gang landet hans ber ham om å gjøre noe sprøtt».

Filmen sier underbevisst at du må lystre det du blir pålagt å gjøre.

Så er det filmer som «American Sniper» som reduserer amerikansk utenrikspolitikk til den forenklede oppfatningen, der alt dreier seg om individuell karakterstyrke. Hva dette gjør, er å redusere situasjonen og soldatene til ett, noe som betyr at hvis du kritiserer en amerikansk krig, angriper du soldatene og deres overbevisning.

Dette er å skjule seg bak soldatene og å gå vekk fra det virkelige spørsmålet om en ulovlig invasjon og okkupasjon. Det er heller ingen omtale av Abu Ghraib eller løgner om masseødeleggelsesvåpen. Rolling Stone hadde dette å si om «American Sniper»: «Det er det faktum at filmen er populær, og faktisk er fornuftig for så mange mennesker, som er problemet.» Som et resultat av filmen, var det en økning i hat-kriminalitet i USA og negative følelser mot arabere og muslimer.

Heller ikke var Chris Kyle i det virkelige liv en helt som beskyttet ‘den amerikanske levemåten,’ som filmen skildret ham; han var en del av en okkupasjonsstyrke som aldri burde ha vært i Irak ,og han kjempet det han kalte et «opprør,» som dukket opp for å kjempe mot okkupasjonen av Irak. Kyle hevdet også at han ble beordret til å drepe tretti amerikanske medborgere i New Orleans fordi de plyndret. Det er også bevist at han var en løgner. Han innrømmet også i boka han skrev, at han elsket å drepe irakere.

Hollywood hjelper til å hvitvaske amerikanske krigsforbrytelser og lage falske bilder. Det bør heller ikke komme som noen overraskelse at Hollywood-filmer er en del av etterretnings-operasjoner. Ben Affleck, regissøren av filmen «Argo» og en beundrer av CIA, som samarbeidet med han i produksjonen av Argo ble spurt av Catherine Shoard om Hollywood var fylt med CIA-agenter. Hans reaksjon var å si «Jeg tror at Hollywood sannsynligvis er full av CIA-agenter ».

Det er verdt å sitere den amerikanske senatoren Tom Hayden om CIAs innblanding i Hollywood:

«Tenk på det: problemet er ikke at Hollywood på ekkelt vis er i seng med CIA, men at etaten er ute etter å plante positive bilder om seg selv (med andre ord, propaganda) gjennom våre mest populære former for underholdning. Så naturlig har forbindelsen mellom CIA og underholdningsindustrien blitt, at det knapt blir stilt noen spørsmål om de juridiske eller moralske konsekvensene. Dette er en statlig etat som ingen andre; sannheten om dens virksomhet er ikke underlagt offentlig innsyn. Når CIAs ‘skjulte overtalere’ påvirker en Hollywood-film, er det ved hjelp av et populært medium for å lage et så gunstig et bilde av seg selv som mulig, eller i det minste å unngå en ugunstig ett fra å bli skapt Hvis de blir for nære, hevder Jenkins, bryter disse forbindelsene både lovens bokstav og lovens ånd».

Betydningen av film som et redskap for amerikansk utenrikspolitikk og krigføring er for stor til å overses. Som en illustrasjon av filmers betydning, har de blitt sensurert selv innnriks i USA, for å skjule amerikanske krigsforbrytelser og virkeligheten. I 1946 ble filmdokumentaren «Let There Be Light», som handlet om livene til amerikanske soldater som ble traumatisert av krig, regissert av John Huston, hindret i over tretti år fra å bli vist i USA på grunn av bevisstheten den ville skape i offentligheten.

Tror du Hollywood er nøytral, eller at Seth Rogen-komedien «The Interview», som fremmer regimeskifte i Nord-Korea, er uskyldig? Tenk om igjen. Hollywood hjelper Washington utføre en krig om ‘styring av oppfattelse’ og for å skjule amerikanske krigsforbrytelser.

 

oversatt av Tm fra

http://www.strategic-culture.org/news/2015/09/03/cultural-imperialism-and-perception-management-how-hollywood-hides-us-war-crimes.html

Reklamer