Hovedpunkt fra intervju med Assange

Assange: USA har nå over 1400 Utenlandske Militærbaser fordelt i 120 land

av Robert Barsocchini

I et intervju om sin nye bok som gir detaljer om de diplomatiske kablene publisert av Wikileaks har Julian Assange følgende hovedpunkter:

  • Kablene viser at dagens amerikanske politikk mot Syria er i hovedsak en videreføring av politikken til Bush-regimet, som la planer om å styrte regjeringen i 2006, fem år før det syriske opprøret. USA planla å sette i gang et opprør, gjennom metoder som inkluderte å spre propaganda for å fremme religiøs sekterisme, på sammme måte som USA gjorde i Irak. USA planla å skape «paranoia» i den syriske regjeringen for å «presse den til å overreagere» på et hvert tegn på et kuppforsøk. Derfor var volden som skjedde i 2011 det best mulige resultatet sett fra amerikansk perspektiv, og et stort steg mot regimeskifte, noe de fortsatt forsøker å oppnå. Resultatet er flere hundre tusen døde og millioner av flyktninger. (Syria er en av de syv landene Bush-regimet planla å «ta ut», ifølge en høytstående kilde på innsiden. Leserne bør videre merke seg at USA og Storbritannia har prøvd å erobre og installere en marionettregjering i Syria siden minst 1948.)
  • Intervjueren påpeker at boken går i detaljer om «USAs folkmorderiske politikk i hele verden, fra Latin-Amerika til Asia» og spør hvordan «all torturen og drapene» går hand i hand med amerikanske kommersielle interesser (propaganda-utrykket er «det frie marked»). Assange sier kablene dokumenterer at den amerikanske regjeringen opptrer som salgsmann for å «sikre fordelaktige avtaler og strukturer» for de «største amerikanske selskapene», som Boeing og Monsanto. Den «moderne imperiet» som blir brukt for disse oppgavene består av «mer enn 1400 amerikanske militærbaser i over 120 land». Interessene som blir representert er ikke de til en gjennomsnittlig amerikansk statsborger, men selskaper som kan komme nær nok til styresmaktene (oppnådd via bestikkelser) til å være innflytelsesrike. (Leserne vil huske at denne dynamikken er dokumentert av grundige faglige studier.)
  • Den pågående amerikanske politikken er å bruke «ukonvensjonell krigføring», som betyr bruk av «surrogat-styrker» for å styrte regjeringer. USA bruker alle sine etater og institusjoner på disse syslene: militære, etterretning, kommersielle og finansielle, inkludert organisasjoner som det Internasjonale Pengefondet og den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID. Disse organisasjonene presser i tandem mot landet som er målet.
  • USA forsøker å undergrave den Internasjonale straffedomstolen ved å hindre utlevering av amerikanske statsborgere for krigsforbrytelser og andre lovbrudd, og holder domstolen fokusert på påtale afrikanere (ingen overraskelse gitt amerikansk atferd og historie på hjemmebane).
  • Selv om litt integrering skjer som et forsøk på å motvekt til USAs makt, for eksempel langs Silkeveien, bør USA ikke undervurderes, ettersom ingen andre land har noe som overhodet ligner 1400 militærbaser utenfor landegrensene. (Russland har cirka 12 og Kina 0; USA prøver for tiden å eliminere russiske baser i Syria, og har nylig prøvd å eliminere den russiske basen på Krim). Mens USA etter andre verdenskrig kontrollerte 50% av verdens rikdom, er tallet nå ned til cirka 16%; USAs militære utgifter er redusert fra ca 50% av verdens-totalen til nå ca 40%;. Derimot er det amerikanske etterettningsbudsjettet opp mot 60% av verdens-totalen (USA er kjent for å spionere på det som egentlig er hele verdens befolkning).
  • Obama har tiltalt flere varslere enn alle tidligere presidenter til sammen. Chelsea Manning er dømt til 35 års fengsel , lengre enn noen annen person i forbindelse med den amerikanske invasjonen av Irak. Edward Snowden er «ikke sikker» i USA eller hos noen amerikansk alliert.
Assange intervjuet av RTs Afshin Rattansi
Assange intervjuet av RTs Afshin Rattansi

Oversatt av TM fra :

US Now Has Over 1,400 Foreign Military Bases Spread Over 120 Countries: Assange

Reklamer