Vestlig demokrati er en truet art på vei mot utryddelse

 

paul craig roberts
Økonomen Paul Craig Roberts er bekymret

 

Av Paul Craig Roberts den 26 august 2015

Det britiske arbeiderpartiet representerer ikke lenger arbeiderklassen. Under Storbritannias statsminister Tony Blair ble arbeiderpartiet vasall av Én-prosenten. Resultatet har vært et opprør i rekkene og fremveksten av Jeremy Corbyn, en prinsippfast arbeiderpartimann med erklært hensikt om å representere folket, et fy-begrep i vestlige «demokratier.»

Corbyn er altfor ekte for det britiske arbeiderpartiets Blair-tilhengere, som håper å bli belønnet med liknende gyldne ordninger som Blair har for å representere den kapitalistiske Én-prosenten. Så hva gjør det ødelagte arbeiderpartiet for å hindre at Corbyn blir valg?

Svaret er at det nektet stemmerett til Corbyn støttespillere. Du kan lese historien her.

Den illegale egyptiske militærdiktaturet som styrtet den første demokratisk valgte regjeringen i egyptisk historie på Washington ordre, har utstedt en proklamasjon som forbyr journalister  å motsi militærdiktaturet. I korte trekk har diktaturet installert av Washington forbudt fakta.

Washington avviste regjeringen som det egyptiske folket valgte, fordi det viste seg at den demokratisk valgte regjeringen ville ha en utenrikspolitikk som var i det minste delvis uavhengig av Washingtons. Husk at i henhold til de ny-konservative (som sammen med Israel, styrer amerikansk utenrikspolitikk), er land med selvstendig utenrikspolitikk som Iran, Russland og Kina de «største truslene» for USA.

De egyptiske militære voldsmennene følger Washington ordre, og har mer eller mindre eliminert all ledelsen av det politiske partiet som ble demokratisk valgt. Partiet ble kalt Det Muslimske Brorskap. I prestituterte vestlige medier, ble dette politiske partiet beskrevet mer eller mindre som al-Qaida, og hvordan kan uvitende, hjernevaskete, og indoktrinerte folk vite noe bedre? Hverken «deres» regjering eller de presstituterte media vil noensinne vil fortelle dem.

Med militærdiktaturets proklamasjon eksisterer ikke lenger uavhengig nyhetsformidling i i Egypt.

Washington er fornøyd og belønner diktaturet med poser fulle av penger, betalt av de ubehjelpelige og hjelpeløse amerikanske skattebetalere.

Amerikanerne bør huske at de fleste av dollarene som de betaler i skatt blir brukt enten på å spionere på seg selv og resten verden, eller til å drepe mennesker i mange land. Uten ressurser hentet fra amerikanske skattebetalere, ville millioner av kvinner, barn og landsbyeldre fortsatt være i live i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Somalia, Jemen, Pakistan, Ukraina, Sør-Ossetia, og andre land. Amerika er den største eksportøren av vold verden noensinne har sett. Så bær din patriotisme på ermet og vær stolt. Du er en fordervet borger av verdens verste mordernasjon. Sammenlignet med USA var Roma var en nybegynner.

Frankrike selv synes å kollapse som et demokrati, og respekterer ikke lenger sine egne lover. Ifølge denne rapporten fra Kumaran Ira på World Socialist Web Site:

I navnet til «krigen mot terror» har den franske staten dramatisk akselerert bruken av hemmelige operasjoner til utenomjuridiske mord mot målrettede personer. Frankrikes president François Hollande besitter angivelig en» dødsliste «over mulige mål og går stadig gjennom drapsprogrammet sammen med høytstående militære og etterretningsoffiserer.

«Dette programmet av statlig drap og brudd på grunnleggende konstitusjonelle rettigheter i et land hvor dødsstraff er ulovlig, understreker den dype forfallet i det franske borgerlige demokratiet. Under stadig eskalerende imperialistiske kriger i Frankrikes tidligere koloni-imperium og en dyp politisk krise hjemme, har staten nærmet seg nivåer av kriminalitet som blir forbundet med krigen mot Algeries uavhengighet og Vichy-regimet i det okkuperte Frankrike. «

Hvor tror du den sosialistiske presidenten i Frankrike fikk sin idé om en ulovlig og grunnlovsstridig «dødsliste»? Hvis du svarer «fra USAs første svarte president» har du rett.

Det franske folkburde vært irritert over at «deres» president ikke er noe mer enn en morder og en agent for Washington. Men de er det ikke. «False flag» operasjoner har gjort dem engstelige. Det franske, like mye som andre vestlige folkeslag, har sluttet å tenke.

Hvert eneste vestlige demokrati blåser bort med vinden. Utvasket, Ferdig. Hver eneste verdi som definerte den vestlige sivilisasjonen og gjorde den stor har blitt spylt ned av makt og grådighet og arroganse.

Prokonsuler har erstattet demokrati.

Jeg tror absolutt ikke at den vestlige sivilisasjonen alltid var ren som snø og blottet for synder og forbrytelser mot menneskeheten. Men det er et faktum at i den vestlige sivilisasjon, til tross for mange urettferdigheter, var reformer mulige som ga et bedre liv for de lavere klassene. Reformer var mulige som begrenset grådigheten til de rike og mektige. I USA gjorde reformer det umulige mulig: Stiger av oppadgående mobilitet gjorde det mulig for medlemmer av den laveste økonomiske klassene å bli multimillionærer. Og dette skjedde faktisk.

Regjeringene i Washington begikk mange forbrytelser, men noen ganger forhindret Washington forbrytelser. Husk president Eisenhowers ultimatum til Washingtons britiske, franske og israelske allierte om å fjerne seg fra Suezkanalen i Egypt – eller smak konsekvensene.

I dag presser Washington sine allierte til å begå forbrytelser mot menneskeheten. Det er hva NATO er til for.

I min levetid har Amerikanerne alltid hatt en god oppfatning av dem selv. Men i det 21. århundre har denne gode oppfattingen har tatt et kjempesprang inn i overmot og arroganse. Hvis du ikke har levd særlig lenge ser du ikke dette. Men eldre mennesker gjør det.

Akkurat som Romerriket endte i ødeleggelsen av det romerske folk, vil det amerikanske imperiet ende i ødeleggelsen av det amerikanske folk. Å dømme fra historier var romerske borgere overlegne til amerikanske borgere; men enda mislyktes Roma.

Amerikanerne bør ikke forvente noe annet utfall. Prisen som må betales for nonchalanse, selvtilfredshet og medvirkning er høy.


Paul Craig Roberts viseminister i finansdepartementet i Reagan-administrasjonen. Han har vært professor i økonomi ved flere universiteter of viseredaktør ved the Wall Street Journal. www.paulcraigroberts.org.


http://sputniknews.com/columnists/20150826/1026233567.html#ixzz3l7ttDo7m

Reklamer