Vesten sprer intellektuelt idioti Del 2

Av Andre Vltchek den 21. August 2015
they-live-billboards-messages-john-carpenter
Det er ikke lett å intellektuelt bekjempe en slikt Imperium.
Det er ikke bare logikken eller filosofien som må bli konfrontert og bli utfordret.
Det finnes også tusenvis av oppfatninger, dogmer, koder, alle disse tjener samme formål – å holde folk borte fra virkeligheten og fra selvstendig tenkning og analyser.
De fleste innbyggerne i Vestens Imperium er faktisk mye mer indoktrinert enn medlemmer av grupper som Taliban eller ISIL fordi Imperiet jobber veldig hardt og sysselsetter millioner av profesjonelle mennesker som skaper ekstremt effektive forestillinger for å kontrollere menneskesinn: fra ideologer til psykologer, propagandister , lærere, kunstnere, journalister og andre høyt spesialiserte vesener.

Fra sosiale medier til såpeoperaer, Hollywood-filmer, popmusikk og TV-nettverk leder nesten alt i samme retning – å trekke folk bort fra de grunnleggende prinsippene for humanisme. Å tvinge dem til ikke å tenke som en gruppe av rasjonelle, omsorgsfulle, medfølende vesener.
Virkeligheten er enten trivialisert eller brakt til hallusinatoriske nivåer der ingen logikk kan bli brukt effektivt.

Det viktigste sporet i menneskelig tenkning – tanken om, drømmen om utforming av nye og mye bedre og mere snillere former for menneskelige samfunn – mangler helt i fortellingen som menn, kvinner og barn i Imperiet og dets kolonier blir konfrontert på en daglig basis.
Borgere av Imperiet blir forhindret fra å tenke og handle på en naturlig måte. Som et resultat er de frustrerte, deprimerte, og forvirrete. Men i stedet for opprør (de fleste av dem er ikke i stand til det lengre), blir de stadig mer aggressive. Mens ofrene for imperiet over hele verden blir myrdet, utnyttet og ydmyket bringer verdensordenen faktisk svært lite glede (men mange materielle goder) til innbyggerne i Imperiet- europeere og nordamerikanere.
På den andre «ekstreme»siden: milliarder av mennesker i tidligere kolonier og i ny-kolonier blir også hele tiden bombardert av de samme forvridde, resirkulerte og endrede budskapene. De møter en evig skred av propaganda (litt modifisert for hver enkelt region), som strømmer natt og dag fra Imperiets indoktrineringsmåter: det være seg såpeoperaer, den laveste grad av filmer og videospill (det samme, egentlig), pop musikk med repeterende hjernedøde tekster, tannløs dekorativ «kunst», eller «nyhets» sendinger og rapporter gjennom de dominerende pressebyråene. Disse meldingene formidles via lokale massemedia som er i sin tur hovedsaklig styrt av næringsinteresser som målbevisst samarbeider med den globale, Vestlige regimet.
Imperiet og dets ordning av verden er vanvittig rasistisk og brutal, men de fleste av borgerne deres, og selv dets undersåtter i plyndrete land blir tvunget til å tro at det faktisk er det mest «tolerante» og «progressive» systemet på jorden.

***

Er det noe håp om at menneskeheten vil overleve denne masseproduserte idiotien?

Ja, selvfølgelig er det!

Kampen er i gang.

Det er ikke bare russiske, kinesiske og iranske FLÅTE manøvrer som nå utfordrer vestlig imperialisme.

Det er ikke bare de latinamerikanere og sørafrikanere som har gjort arbeidet målbevisst for å omskrive historien og å bevæpne folk med kunnskap i stedet for diplomer.
Kanskje den største levende europeisk filmskaper, Emir Kusturica skrev nylig sarkastisk, at: «Tredje Verdenskrig vil starte med at Pentagon bomber RT», med henvisning til den sterke TV-stasjonen «Russia Today». RT kommenterte:

«RT er en reell trussel mot den amerikanske statspropagandaen siden vi når amerikanerne» i sine egne hjem på perfekt engelsk, bedre enn de bruker i CNN. » Og det er derfor, ifølge direktøren, at Washington kan bli lei og søke å stilne RT med makt – mye slik som NATO gjorde mot den serbiske statskanalen i april 1999.

Så vil, spår Kusturica , Moskva ødelegge CNN, som han anser som flaggbæreren for pro-amerikansk propaganda: «CNN har i direktesendinger forsikrer oss siden 1990-tallet at Amerika har ledet humanitære aksjoner, og ikke krig, og at deres militære fly sender ned engler og ikke bomber! »
Selv om noen av de største tenkere som har konfrontert imperiet – Saramago, Galeano og Pinter – nylig har gått bort, er det fortsatt mange av dem som klarer å unnslippe indoktrinering. Noen er omgruppert rundt de nye ikke-vestlige TV-nettverkene som TeleSUR, RT og PressTV.

Det er som Ray Bradburys «Fahrenheit 451» på nytt . Noen mennesker nekter hardnakket å brenne bøkene sine.

Selv i Vesten har noen sterke medier – Counterpunch, Dissident Voice, Information Clearing House, Veterans News, Global Research, og andre – holdt fortet. De vinner ikke enda , langt fra det, men de er ikke døende heller!

Så lenge selvstendig tenkning er i live er ikke alt tapt.

«Jeg gjør opprør – derfor eksisterer vi «, skrev den franske filosofen Albert Camus. Han la til: «Følelsen av opprør er født i undertrykkelse».

Imperiet benekter at det undertrykker verden. Det indoktrinerer både undertrykkere og undertrykte, re-definerer, faktisk «re-merkevarer» undertrykkelse som frihet.

De av oss som klarer å unnslippe indoktrinering er nå i opprør. Derfor – finnes menneskeheten fortsatt.
Slagmarken er blitt svært godt definert: det er nå i hovedsak om informasjon og om kunnskap.
Gjerningene og lureriene utført av Imperiet er skitne, fryktelige, men veldig gjennomsiktige. De kan aksepteres eller tolereres av milliarder bare på grunn av stadig gjentagelse av løgnene og på grunn av de forvridde konsepter hamret inn i folks hjerner gjennom «dominerende utdanning».

Fra filmen
Fra filmen «They Live» 1988

Krigen for menneskehetens overlevelse er allerede i gang. Det er «Den Store Humanistiske Krigen» – krigen for folks hjerner og hjerter, ikke over territorier. Den kan også kalles «informasjonskrig», en «avgiftings» krig, eller en krig for å bringe mennesker tilbake til livet fra sin intellektuelle beruselse, fra sine slummer og servilitet, en krig for en mye bedre verden, en krig som vil sette kunnskap før akademiske diplomer og stempler, menneskelig varme og godhet før vold og aggresjon, og mennesker før profitt og penger.

Seieren kan bare komme sammen med kunnskap, med selvstendig tenkning, med rasjonell humanisme, med medfølelse og solidaritet og med menneskelig varme.

DEL 1 av artikkelen:

https://wordpress.com/post/97857515/175/

Andre Vltchek er en filosof, forfatter, regissør og undersøkende journalist. Han har dekket kriger og konflikter I flere dusin land. Hans seneste bøker er :Exposing Lies Of The Empire” og “Fighting Against Western Imperialism.Diskusjon med Noam Chomsky: On Western Terrorism.. Point of No Return  er hans kritikerroste politiske roman . Oceania – en bok om vestlig imperialisme I det sørlige Stillehavet. Han utfordrende bok om Indonesia:“Indonesia – The Archipelago of Fear”. Andre lager filmer for TeleSUR og Press TV. Etter å ha levd mange år I Latin-Amerika og Oseania lever og arbeider Vltchek for øyeblikket I Østasia og Midtøsten, Han kan kontaktes via hans  webside eller via hans Twitter.

Advertisements