«Vesten sprer intellektuelt idioti» – del 2

they-live-billboards-messages-john-carpenter

Av Andre Vltchek, den 21. August 2015

Det er ikke lett å intellektuelt bekjempe et slikt Imperium.

Det er ikke bare logikken eller filosofien som må bli konfrontert og utfordres.

Det finnes også tusenvis av oppfatninger, dogmer, koder. Alle disse tjener samme formål – å holde folk borte fra virkeligheten og fra selvstendig tenkning og analyse.

De fleste innbyggerne i det vestlige imperiet er faktisk mye mer indoktrinert enn medlemmer av grupper som Taliban eller ISIL, fordi Imperiet jobber veldig hardt og sysselsetter millioner av dyktige mennesker, som har som yrke å skape ekstremt effektive forestillinger for å kontrollere menneskesinn: fra ideologer til psykologer, fra propagandister til lærere, kunstnere til journalister, og andre høyt spesialiserte folk.

Fra sosiale medier til såpeoperaer, Hollywood-filmer, popmusikk og TV-nettverk fører nesten alt i samme retning – å trekke folk bort fra de grunnleggende prinsippene for humanisme. Å tvinge dem til ikke å tenke som en gruppe rasjonelle, omsorgsfulle og medfølende vesener.

Virkeligheten er enten trivialisert eller brakt til hallusinatoriske nivåer, der ingen logikk lenger kan bli brukt effektivt.

Den viktigste ledetråden i menneskelig tenkning – tanken om, drømmen om, utforming av nye og mye bedre og snillere former for menneskelige samfunn – mangler helt i fortellingen som menn, kvinner og barn i Imperiet og dets kolonier blir konfrontert med på en daglig basis.

Borgere av Imperiet forhindres fra å tenke og handle på en naturlig måte. Som et resultat er de frustrerte, deprimerte og forvirrete. Men i stedet for opprør (de fleste av dem er ikke i stand til det lenger), blir de stadig mer aggressive. Mens ofrene for imperiet over hele verden blir myrdet, utnyttet og ydmyket, gir denne verdensordenen faktisk svært lite glede (men mange materielle goder) til innbyggerne i Imperiet- europeere og nordamerikanere.

På den andre «ekstreme»siden: milliarder av mennesker i tidligere kolonier og i ny-kolonier bombarderes også hele tiden av de samme forvridde, resirkulerte og endrede budskapene.

De møter en evig skred av propaganda (litt modifisert for hver enkelt region), som strømmer natt og dag fra Imperiets indoktrineringsmaskiner: det være seg såpeoperaer, den laveste grad av filmer og videospill (samme sak, egentlig), popmusikk med repeterende og hjernedøde tekster, tannløs dekorativ «kunst», eller «nyhets»-sendinger og rapporter gjennom de dominerende pressebyråene. Disse meldingene formidles via lokale massemedia, som er i sin tur hovedsaklig er styrt av næringsinteresser som målbevisst samarbeider med det globale vestlige regimet.

Imperiet og dets verdensorden er vanvittig rasistisk og brutalt, men de fleste borgerne der, og selv dets undersåtter i plyndrete land, blir tvunget til å tro at det faktisk er det mest «tolerante» og «progressive» systemet på jorden.

Er det noe håp om at menneskeheten vil overleve denne masseproduserte idiotien?

Ja, selvfølgelig er det!

Kampen er i gang.

Det er ikke bare russiske, kinesiske og iranske flåtemanøvrer som nå utfordrer vestlig imperialisme.

Det er ikke bare de latinamerikanere og sørafrikanere som har arbeidet målbevisst for å omskrive historien og bevæpne folk med kunnskap i stedet for karakterutskrifter.

Kanskje den største nålevende europeisk filmskaperen, Emir Kusturica, skrev nylig sarkastisk at: «Tredje Verdenskrig vil starte med at Pentagon bomber RT», med henvisning til den dyktige TV-stasjonen «Russia Today». RT kommenterte:

«RT er en reell trussel mot den amerikanske statspropagandaen siden vi når amerikanerne i deres egne hjem på perfekt engelsk, bedre enn de bruker i CNN.» Og det er derfor, ifølge direktøren, at Washington kan bli lei av å tape, og forsøke å stilne RT med makt –omtrent på samme måte som NATO gjorde mot den serbiske statskanalen i april 1999.

Så vil, spår Kusturica, Moskva ødelegge CNN, som han anser som flaggbæreren for pro-amerikansk propaganda: «CNN har i direktesendinger forsikrer oss siden 1990-tallet at USA har ledet humanitære aksjoner, og ikke kriger, samt at det daler ned engler fra deres militære fly, ikke bomber!»

Selv om noen av de største tenkere som har konfrontert imperiet – Saramago, Galeano og Pinter – nylig har gått bort, er det fortsatt mange intellektuelle som har klart å unnslippe indoktrineringen. Noen er omgruppert rundt de nye ikke-vestlige TV-nettverkene som TeleSUR, RT og PressTV.

Det er som Ray Bradburys «Fahrenheit 451» på nytt . Noen mennesker nekter hardnakket å brenne bøkene sine.

Selv i Vesten har noen sterke medier – Counterpunch, Dissident Voice, Information Clearing House, Veterans News, Global Research, og andre – holdt stand. De vinner ikke enda, langt fra det, men de er heller ikke i ferd med å dø!

Så lenge selvstendig tenkning er i live, er ikke alt tapt.

«Jeg gjør opprør – derfor eksisterer vi «, skrev den franske filosofen Albert Camus. Han la til: «Følelsen av opprør er født i undertrykkelse».

Imperiet benekter at det undertrykker verden. Det indoktrinerer både undertrykkere og undertrykte, omdefinerer, faktisk forandrer det «merkevaren» undertrykkelse som frihet.

De av oss som klarer å unnslippe indoktrinering gjør nå opprør. Derfor – finnes menneskeheten fortsatt.

Slagmarken har blitt svært godt definert: den handler nå i hovedsak om informasjon og om kunnskap.

Udådene og lureriene utført av Imperiet er skitne og fryktelige, men veldig gjennomsiktige. De kan aksepteres eller tolereres av milliarder bare på grunn av stadig gjentagelse av løgnene og på grunn av de forvridde konsepter hamret inn i folks hjerner gjennom «dominerende utdanning».

Fra filmen
Fra filmen «They Live» 1988

Krigen for menneskehetens overlevelse er allerede i gang. Det er «Den Store Humanistiske Krigen» – krigen for folks hjerner og hjerter, ikke for territorier. Den kan også kalles «informasjonskrig», en «avgiftings-krig», eller en krig for å bringe mennesker tilbake til livet fra en intellektuelle bedøvning, fra deres slummer og servilitet; en krig for en mye bedre verden, en krig som vil gi forrang for kunnskap i stedet for akademiske diplomer og stempler, menneskelig varme og godhet før vold og aggresjon, og mennesker før profitt og penger.

Seieren kan bare komme sammen med kunnskap, med selvstendig tenkning, med rasjonell humanisme, med medfølelse, solidaritet og med menneskelig varme.


Del 1 av artikkelen


Andre Vltchek er filosof, forfatter, filmskaper og gravende journalist. Han har dekket kriger og konflikter i en rekke land. Tre av hans siste bøker er den revolusjonerende romanen «Aurora» og to bestselgende verk av politiske skrifter: «Exposing Lies of The Empire» og «Fighting against Western Imperialism«. André lager filmer for Telesur og Al-Mayadeen. Se Rwanda Gambit, hans banebrytende dokumentar om Rwanda og Congo. Etter å ha bodd i Latin-Amerika, Afrika og Oseania, er Vltchek for tiden bosatt i Øst-Asia og Midtøsten, og fortsetter å jobbe over hele verden.