Flyktningene kommer!!! Del 2

 

Det er ikke bare det du ser i Europa – det er toppen av isfjellet, som liten brøkdel av elendighet som klarte å lande på den italienske, greske og maltesiske kystene.

'The Jungle
‘The Jungle» i Calais

Skrevet av Andre Vltchek

Del 1 av artikkelen:

https://wordpress.com/post/97857515/136/

Verden er på flyttefot. Titalls millioner er på flukt.

Det overveldende flertallet av flyktningene er tvunget til å forlate sine hjemland på grunn av politisk og økonomisk imperialisme fra Vesten.

Syrere, libyere, irakere og afghanere ble bombet til stein-alderen bare fordi de prøvde å brødfø, huse og utdanne sine folk. I øynene til Imperiet var dette var den største forbrytelsen, siden alle ressurser er ment å brukes til spises av vestlige selskaper, banker og militærkompleks.

Eritreere ble svekket av sanksjoner og embargo rett etter sin lange krigen for uavhengighet. 10 millioner kongolesiske mennesker har dødd siden 1995, slaktet av Vestens allierte – Rwanda og Uganda – slik at Washington, London og Paris kan nyte en fri flyt av uran og koltan. Mange kongolesiske folk nå prøver å flykte fra ufattelige grusomheter hjemme. Mange somaliere prøver å flykte etter at Washington destabiliserte landet deres, etter at Kenya invaderte den sørlige delen på direkte ordre fra Vesten, etter at EU dumpet giftig avfall på deres kyst.

Selv situasjonen for Rohingya i Burma kan spores tilbake til den uhyrlige «splitt og hersk» brukt av det britiske imperiet i Asia.

I flere tiår og århundrer har Vesten holdt på med å styrte progressive regjeringer, en etter en. De har myrdet store politiske ledere som Patrice Lumumba, likvidert alle forsøk på å bygge anstendige, sosialistiske samfunn.

Så vil de si: «De niggere kan ikke styre deres egne land … Alt folket deres ønsker er å komme til oss, stjele jobbene våre, utnytte våre velferdssystemer.»

Det sier seg selv at hvis de blir latt være i fred vil landene som nå blør millioner av sine egne folk, «eksporter flyktninger», ville mest sannsynlig være så rike eller enda rikere enn Vesten. Det gjelder Iran og Irak, Syria og Libya, kanskje til og med Kongo og Indonesia.

De pågående «flyktningkrisene» er ikke et «problem som Europa har å tilpasse seg». Europa skaper krisene. Europa «tilpasser » seg ikke noe. Europa lager , som alltid, juks , løgn og telling på ørene etter å ha stjålet milliarder. De som ikke ser det er enten blind eller muligens godt betalt for ikke å se.

Hvis vår Mor Jord blir truffet, kraftfullt og med enorm ødeleggende kraft, vil biter av den fly i alle retninger. Det samme gjelder med land, til stater. Hvis latt i fred vil statene finne en måte å ta vare på sitt folk.

Den nåværende situasjonen er faktisk bare en liten speilbilde , et overflod av grusomheter som koloniserte og plyndret verden har måttet tåle. Det er bare en liten bit av det marerittet som foregår inne i Afrika, Midt-Østen og flere deler av Asia; en liten bit kastet tilbake til europeernes dørstokk; den er blitt brakt til,og forlatt, på trappene deres.

***

Hvordan har det seg at «de» ikke ser det? Hvordan har det seg at nesten alle vestlige massemedier er tause? Hvordan kommer de fleste av dagens filosofer er ikke snakker om detter, ikke kombinerer fagene ny-kolonialisme og innvandring?

Det jeg sier i dette essayet er filosofisk klart. Det ville være vanskelig å bestride det. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre kom til flere lignende konklusjoner i sin «kolonialisme og ny-kolonialisme», for noen tiår siden. Men det var «da». Nå ,synes det, er å kombinere plyndringen av planeten begått av Vesten og situasjonen for flyktningene, tabu.

Men jeg tror ikke på tabuer, som jeg ikke tror på en kunnskap som er strengt «teoretisk».

I de siste årene dokumentert jeg menneskelig elendighet i utallige slagmarker, og i flyktningleire som huser landflyktige fra Den demokratiske republikken Kongo, Somalia, Afghanistan, Syria, Irak, Bangladesh, Libya og mange andre ødelagte steder.

Jeg ser ofte på første hånd hvor grotesk, hvor ikke-bærekraftig, hvor frastøtende situasjonen er: Mens lille Libanon er nå er vert for over 2 millioner syriske flyktninger, har en av de viktigste globale mobbere, Storbritannia, mindre enn 25.000 registrerte asylsøkere på sin grunn!

FLyktninger i Madura, Indonesia
FLyktninger i Madura, Indonesia

Selv de intellektuelle i det aggressive NATO-landet Tyrkia skriver åpent og ærlig i avisene: «Vi ønsket å opptre som et slags regional, mindre, USA, derfor bør vi betale for de 1,8 millioner flyktningene som ble tvunget til å krysse grensen og bosette seg i vår leirer. «Tyrkia betaler. Aggressiv som det er, har det i det minste noen anstendighet igjen i forhold til Vesten.

Det er rett og slett noe skrekkelig, hyklersk, vridd, dypt umenneskelig, i måten Europa prøver å løse situasjonen for sine ofre.

Selvfølgelig «det» er ikke noe nytt. «Det» har dype røtter i både kristne dogmer og kristne kulturell fundamentalisme – de elementene som er urokkelig kontrollerer hodet på de fleste europeiske mennesker. Slik fundamentalisme har hjulpet til å akseptere og fremme, selv forherlige, kolonialisme og ny kolonialisme, samt «eneståendehet».

Fundamentalisme og eneståendehet setter deres religioner (selv i de landene som ble ‘sekulære’ på overflaten), kulturer, raser og levemåter på pidestall. De betrakter «de andre» som irrelevant. Lidelsene til «de andre» er trivielt, ubetydelig. Eller de rett og slett «ikke eksisterer».

Orwell definert u-kristelige, u-hvite og u-vestlige mennesker rett og slett som «u-mennesker» i øynene til Vesten.

I Europa, uansett hvor du går, kan du lese mellom linjene: «Hvis millioner av» dem «sulter ihjel, så får det være – så lenge Tyskland og Frankrike kan opprettholde rene fortau og sykehus, og så lenge skolene ikke har altfor mange uønskede, fremmede, elementer og påvirkninger.

Ødeleggelse av verden, drap og ihjelsulting av millioner er trist, men en nødvendig pris å betale for den høye levestandarden for de utvalgte hvite gode kristne mennesker i Europa og Nord-Amerika. La nedslaktingen bare bli holdt i steder langt unna! La det ikke vises på TV-skjermer. La oss ikke se ofrene.

Og la de skitne og usiviliserte vesenene bo der de er. Vi ønsker ikke å møte dem i våre feriebyene og i våre hovedsteder. Vi ønsker ikke å se deres sår, deres skader,deres sår-væske.

La alt være ute av fokus, så uskarpt som mulig, og ekstremt lavmælt.

Som jeg ble fortalt i California, under en konferanse: «Ikke vis oss grafiske bilder av afrikanere som lider … Her er folk veldig følsomme!»

Ny-kolonialisme? Moderne slaveri? Vi liker ikke disse begrepene. De tilhører den kalde krigen. De døde med Sovjetunionen, ikke sant? «

***

Så lenge Imperiet regjerer, så lenge Vesten regjerer over hele planeten, vil flyktningene krysse farlige farvann ombord sine skjøre småbåter.

Noen vil dø; andre vil klare det.

De som klarer det vil bli satt på prøve. Det de gjorde er definert som «ulovlig». De blir nødt til å bevise at de er forfulgt i hjemlandet, at deres liv har blitt truet.

Et vanskelig spill … En veldig skitten spill … Som i inkvisisjonens dager, vil menn, kvinner og barn som står overfor vestlig kristen «rettferdighet» ville måtte lyve for å overleve.

De ville ikke være i stand til å si: «Jeg måtte flykte fordi ditt land drepte familien min». Eller: «Ditt kontinent frarøvet meg mitt levebrød».

Frykt for forfølgelse … En «ekte» flyktning måtte oppfinne en oppdiktet historie. Hans eller hennes torturist: en som er godkjent av Empire.

Da, og bare da,vil en flyktning i det minste ha en liten sjanse for å motta hans eller hennes asyl, et tak over hodet og et stykke brød – en liten bit av det som allerede var stjålet fra hans eller hennes hjemland.

Oversatt av TM med forfatternes tilatelse.

Somaliske flyktninger i Dadaab
Somaliske flyktninger i Dadaab

Andre Vltchek is a philosopher, novelist, filmmaker and investigative journalist. He covered wars and conflicts in dozens of countries. His latest books are: “Exposing Lies Of The Empire” and Fighting Against Western Imperialism.Discussion with Noam Chomsky: On Western TerrorismPoint of No Return is his critically acclaimed political novel. Oceania – a book on Western imperialism in the South Pacific. His provocative book about Indonesia: “Indonesia – The Archipelago of Fear”. Andre is making films for teleSUR and Press TV. After living for many years in Latin America and Oceania, Vltchek presently resides and works in East Asia and the Middle East. He can be reached through his website or his Twitter.

Advertisements