John McCain og lite nyskjerrige journalister

John McCain besøkte nylig Norge (16. til 18. august 2015 ) og Sverige rett etterpå.

Informasjonen fra NRK var heller mangelfull.

Mannen blir beskrevet som “mest kjent som presidentkandidat for det republikanske partiet i 2008 “

Det NRK glemte å si er at McCain er leder av forsvarskomiteen i det amerikanske senatet, og dermed en av verdens mektigste menn. Han er «balleknuseren» Amerika sendte mot blant annet Ungarn når de ikke ville innføre sanksjoner mot Russland i fjor.

Han er mannen som sang «bomb,bomb, bomb Iran».

Et par punkter å notere seg:

1. De tok turen til marinebasen i Horten og Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Det blir også nevnt at de tar turnen til Ny-Ålesund på Svalbard. Gitt at delegasjonens bakgrunn og at de besøker to militærhovedkvarter på fastlandet er det rimelig at Svalbard også handler om militære formål.

Jeg vet dette er lenge kjent, og NATO brukte Svalbard også under den kalde krigen.
Men hvorfor blir Svalbardtraktaten så åpenbart brutt?

Traktatens artikkel 9: «Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed.»

Hvordan kan man kreve at Russland skal overholde Svalbardtraktaten når Norge ikke gjør det?

Både norske og svenske medier nøyde seg med å gjengi pressemeldinger for så å være mikrofonstativ for senatoren.

Jeg forventer ikke så mye, men 0.02 sekunder på internett gir mere relevant bakgrunnsinformasjon enn samtlige skandinaviske statlige- og konsernmedier greier å prestere.

De kunne ha spurt om F-35 eller hvor han eventuelt drar på neste stopp. Og hva gjorde McCain i Sverige?

Oppdatering 13/10/2015: McCain ønsket Sverige med i NATO. Les denne utmerkede (og eneste?) noenlunde komplette beskrivelsen av besøket i Sverige.

http://jinge.se/mediekritik/dns-vilseledande-rapportering-om-mccains-besok.htm

Oppdatering: Neste stopp Riga:

https://midtifleisen.wordpress.com/2015/08/21/natos-propagandasenter-apnet-i-riga/

Reklamer